180518 Uithaal

Bruinekiekendief160518.jpg
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Nu de bruine kiekendieven jongen hebben, zie je ze ook vaker deelnemen aan de jacht op jonge weidevogels.
Die hebben het in hun te beperkte broedgebieden steeds zwaarder te verduren van predatoren.
Buiten de natuurgebieden zie je vrijwel geen nesten van weidevogels meer. Mannetje, Stompwijk gisteren.

“De grote uithaal”, heb ik mijn mijn jeugd vaak door mijn moeder horen zeggen.
Dan kreeg alle huisraad een grote schoonmaakbeurt. Alles werd uit de kast gehaald,
afgestoft, geboend, gelucht en fris teruggezet. Ik weet niet meer of het woord ‘uithaal’
zowel in het voorjaar als in de herfst werd gebruikt. Of dat gesproken werd
over een voorjaarsschoonmaak en een najaarsuithaal. Zelf heb ik mijn fotomap opgeschoond
en de ‘aardigste’ foto’s bewerkt. Een dubbele aflevering! Na Pinksteren een schone start.

Torenvalk080518
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Minder muizen dit jaar (te nat geweest?), ook minder torenvalken. Zoeterwoude, 8 mei.

Vlaamsegaai120418B
* Vlaamse gaai, Garrulus glandarius glandarius, European Jay, Geai des chênes, Eichelhäher *
Zoetermeer, 20 april.

Grotebontespecht060518C
* Grote bonte specht, Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker, Pic épeiche, Buntspecht *
Zevenhuizen, 6 mei.

Blauwborst090518
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Mannetje rust even uit nadat hij voedsel bij het nest heeft gebracht. Zevenhuizen, 9 mei.

Boomkruiper040418
* Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Short-toed Treecreeper, Grimpereau des jardins, Gartenbaumläufer *
Zoetermeer, 4 april.

Vuurgoudhaantje020218A
* Vuurgoudhaantje, Regulus ignicapilla, Common Firecrest, Roitelet triple-bandeau, Sommergoldhähnchen *
De oudste foto uit deze fotoschoonmaakserie: Zoetermeer, 2 februari.

Roodwangschildpad020518
* Roodwangschildpad, Trachemys scripta elegans, Red-eared Slider, Tortue de Floride,
Rotwangenschmuck-schildkröte *
Eén van de vele door ‘liefhebbers’ uitgezette Amerikaanse schildpadden. Zevenhuizen, 2 mei.

Gewoneheispanner220418
* Gewone heispanner, Ematurga atomaria, Common Heath, Phalène picotée, Heidespanner *
Dwingelderveld, 22 april.

Gewonerenspin240418
* Gewone renspin, Philodromus cespitum, Turf Running-spider, Braune Laufspinne *
Dwingelderveld, 24 april.

Kraamwebspin110518
* Kraamwebspin, Pisaura mirabilis, Nursery Web Spider, Pisaure admirable, Listspinne *
De kraamwebspin wordt ook wel prachtspin genoemd. Bentwoud, 11 mei.

Kniptor230418
* Kniptor spec, Elateridae, Click beetles, Élatéridés, Schnellkäfer *
Een kniptor, maar welke soort? Ruinerwold, 23 april.

Duizendknoophaantje230418
* Duizendknoophaantje, Gastrophysa polygoni, Knotweed Leaf Beetle, Gastrophyse de la Renouée, Knöterichblattkäf *
Ruinerwold, 23 april.

Kleinerouwvlieg230418
* Kleine rouwvlieg, Bibio lanigerus *
Ruinerwold, 23 april.

Gewonependelvliegen160518
* Gewone pendelvlieg, Helophilus pendulus, Sun Fly, Hélophile suspendu, Gemeine Sumpfschwebfliege *
Parende pendelvliegen. Zoetermeer, eergisteren.

Vossen_Schapen150518ID
* Vos, Vulpes vulpes, Red Fox, Renard roux, Rotfuchs *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze vos heeft vijf jongen die nu regelmatig buiten de burcht spelen.
De moeder zorgt goed voor ze, ze zoogt ze regelmatig en speelt met ze, ik zag ook dat ze aankwam met een zangvogel.
Met die vogel wisten ze zich nog niet goed raad en daarom bood ze de prooi een paar keer aan haar welpjes aan.
Als drie schapen op kraambezoek komen, trekken de moervos en haar welpen zich in de burcht terug.