180507 Wandelende tak

Woudaapje070518
* Rietaapje – Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Vanmorgen vroeg klonk het zacht-blaffende geluid van een mannetje rietaap in het riet.
Later klom hij in een boom, wandelde over de takken en zocht toen het riet weer op.

Woudaapje060518E
Op foto’s lijken woudaapjes best flinke vogels. Dat komt omdat de foto’s meestal uitvergroot worden.
In feite zijn ze ongeveer even groot als een waterhoen, maar dan met een lange nek, op deze foto goed te zien.

Rietaapjes (officieel: woudapen) en bosrietzangers behoren tot de laatste broedvogels
die uit warme streken in ons land arriveren. Dit weekend hoorde ik het eerste woudaapje roepen.
De vrouwtjes komen meestal iets later, maar dat zal nog slechts enkele dagen duren.
Ook concurrerende mannetjes zijn er dan wellicht en vervolgens beginnen de baltsvluchten
om het vrouwtje te versieren. Vroeger waren woudaapjes talrijk in ons land,
maar het gaat nu nog maar om enkele exemplaren. In 2016 telde Sovon vijftien broedgevallen.

Kleinekarekiet070518
* Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus, European Reed Warbler, Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger *
Eerst zingen de rietzangers volop, nu hoor je vooral de kleine karekieten. Zevenhuizen vandaag.

Koekoek060518
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Het is nog vrij vroeg in het seizoen, maar voor mijn gevoel hoor ik minder koekoeken. Zondag.

Grasmus050518
* Grasmus, Sylvia communis, Common Whitethroat, Fauvette grisette, Dorngrasmücke *
In gebieden als het Bentwoud wemelt het van de grasmussen. Vogel met nestmateriaal, zaterdag.

Grotebontespecht060518D
* Grote bonte specht, Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker, Pic épeiche, Buntspecht *
Een vrouwtje GBS heeft insecten op een paaltje gegeten en vliegt weg. Zevenhuizen gisteren.

Lieveling230418
* Lieveling, Timandra comae, Blood-vein, Timandre aimée, Ampferspanner *
De rups van een lieveling, een talrijk voorkomende nachtvlinder. Ruinerwold, 23 april.

Boomkikker040518ID
* Boomkikker, Hyla arborea, European Tree Frog, Rainette verte, Europäischer Laubfrosch *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze boomkikker is aan het vervellen. De meeste amfibieën
wisselen tweemaal per jaar van huid. Het diertje blaast zich dan op, spert zijn bek wijd open,
schuurt met zijn lijf tegen voorwerpen en krabt met zijn poten om de huid te verwijderen.
De hele operatie vergt slechts enkele minuten. Amsterdamse Waterleidingduinen, vrijdag.

***
Recensie
Kwie-kwie-kwie-kwie-kwie
een boek vol vogelverhalen

Dreef en Celie, Uitgeverij Nieuwezijds 2018, ISBN 978 90 5712 480 8, € 18,95
Een mooi geïllustreerd en leerzaam boek dat kan bijdragen aan een jonge generatie vogelaars en vogelbeschermers.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.