180312 Het spel is op de wagen

Gruttos120318
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
De eerste grutto’s, zeg maar de vlotte jongens, zijn al in hun territorium aan het baltsen
en aan het vechten voor de beste broedplekjes. Foto vanmorgen in De Wilck gemaakt.

Verreweg de meeste grutto’s hangen nog rond op hun verzamelplaatsen, de sozen.
In Friesland, van oudsher een geconcentreerd bolwerk van de Kening fan ‘e greide,
stonden vandaag flinke aantallen gemeld op waarneming.nl met als topper duizend vogels
in de Grutte Wielen. Het is al lang geleden dat ik er zoveel op de Starrevaart zag.
Zo’n vijftig, zestig jaar geleden broedden er zo’n 120.000 paar grutto’s in ons land.
In 2015 waren dat er nog maar circa 40.000. Niemand zal meer ontkennen dat dit
voornamelijk het gevolg is van de intensieve landbouw (alleen nog maar gras, ontwatering,
vroeg en veel maaien, sterke bemesting). Ook andere weide- en akkervogels lijden hier sterk onder.

Scholeksters120318

Scholeksters120318A
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Scholeksters lopen in De Wilck met elkaar te pieten en zijn nu en dan aan het paren.

Tureluur120318
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
Er waren nog maar een paar tuutjes en die deden niets anders dan eten en slapen.

Grotezilverreiger120318
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Het aantal grote zilverreigers dat in de polders heeft overwinterd, neemt nu snel af.

Spreeuw_KH53_020318
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Als er ijs ligt, kan je vogelringen makkelijker aflezen dan van vogels in het gras.
Van deze spreeuw op 2 maart in De Wilck kon ik niet de gehele code (vanaf de foto’s) ontcijferen.
Wel dat hij uit Litouwen kwam. Maar omdat enkele cijfers ontbraken, was de geringde vogel
niet tot individu te herleiden. Ik ontving bericht dat de spreeuw in 2016 of 2017 was geringd
in het Ventes Ragas Ornithological Station in het Silute district, 1200 km hier vandaan!

Pontischemeeuw_YP434_060318
* Pontische meeuw, Larus cachinnans, Caspian Gull, Goéland pontique, Steppenmöwe *
Deze meeuw is ook een reiziger: op 14 mei 2017 geringd in een kolonie Pontische meeuwen
in het Krowia Wyspa natuurreservaat in het Poolse Otwoch, provincie Mazovië.
Ongeveer 1150 kilometer verwijderd van de Starrevaart waar ik de vogel op 6 maart zag.

Langstaartnachtzwaluw050218ID
* Langstaartnachtzwaluw, Caprimulgus climacurus, Long-tailed Nightjar, Engoulevent à longue queue,
Schleppen-Nachtschwalbe *
Foto en tekst Inge Duijsens: Tijdens mijn reis naar Gambia heb ik in Brufut twee
langstaartnachtzwaluwen gezien. Ze hebben een erg goede camouflage en ze liggen overdag
stil op de grond. Als onze gids ze niet had aangewezen, zou ik er zo langs zijn gelopen.

***
Recensie

Spotvogels
Een vrolijke veldgids
over vogels en vogelaars

Geelen en Van Loenen, Uitgeverij Bas Lubberhuizen 2018, ISBN 978 90 5937 509 3, € 14,99
Een humoristisch en informatief boekje over mensen die vol zelfspot vogels spotten.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.