180222 Buidelmees en Siberische tjiftjaf

Buidelmees220218A
* Buidelmees, Remiz pendulinus, Eurasian Penduline Tit, Rémiz penduline, Beutelmeise *
Een mannetje buidelmees vanmorgen in de Groenzoom etend van de zaadjes van lisdodden.

Buidelmezen hebben dezelfde kleuren en zijn net zo smal als de sigaren van de lisdodden.
Daarom zijn ze best lastig te ontdekken. Na een tip van een lezer ben ik vanmorgen
naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel en Rodenrijs gegaan, onderdeel van de Groenzoom
Na een eerste wandeling langs het riet en de lisdodden waarop de vogel zou moeten zitten,
vond ik niets. Op de terugweg zat hij daar wel: de mooie buidelmees. Na een aantal minuten
vloog het vogeltje weg en heb ik hem, ook dik een uur later, niet meer teruggevonden.
Buidelmezen zijn schaarse broedvogels in ons land. Het zijn heel kleine vogeltjes
die een aparte familie vormen binnen de mezenfamilie. Zijn naam dankt hij aan de nestvorm,
een buidel die aan het eind van een twijg wordt opgehangen. Dit is een mannetje,
te zien aan het brede zwarte masker, en ook aan de vaag zichtbare roodbruine borstvlekken.

Buidelmees220218C

Buidelmees220218D

In het uur dat ik de buidelmees had verlaten, heb ik wat in de omgeving gewandeld.
Zag ineens een heel klein vogeltje langs de waterkant. Bewoog zich als een muisje in de berm,
lastig te volgen laat staan te fotograferen. Omdat ik ‘voelde’ dat dit geen ‘gewone’ vogel was,
zo lang mogelijk geprobeerd foto’s te maken. Thuis ben ik in de boeken gedoken.
Het moest wel een Siberische tjiftjaf zijn. Dat is een heel zeldzaam vogeltje dat soms
in de winter in ons land wordt gezien. Omdat ik niet helemaal zeker was, heb ik
Arnoud van den Berg gevraagd. Hij weet veel over tjiftjaffen (en andere vogelsoorten).
Volgens hem wijzen alle kenmerken op mijn foto’s inderdaad op een Siberische tjiftjaf!

Siberischetjiftjaf220218C

Siberischetjiftjaf220218
* Siberische tjiftjaf, Phylloscopus collybita tristis, Siberian Chiffchaff, Pouillot véloce sibérien, Taigazilpzalp *
In de buurt van de buidelmees foerageerde vanmorgen deze zeldzame Siberische tjiftjaf.
Deze vogel komt voor van Oost-Rusland en Kazachstan tot Zuid-Siberië en Noord-Mongolië.

Krulhaarkelkzwam220218
* Krulhaarkelkzwam, Sarcoscypha austriaca, Scarlet Elfcup, Pézize d’Autriche, Scharlachroter Kelchbecherling *
Na de spectaculaire vogelwaarnemingen heb ik in Zoetermeer even ‘rust genomen’ bij deze
prachtige krulhaarkelkzwammen. Heb ze er vaker gezien, ze zijn microscopisch gedetermineerd.

Visarend040218ID
* Visarend, Pandion haliaetus, Osprey, Balbuzard pêcheur, Fischadler *
Foto en tekst Inge Duijsens: In Gambia heb ik deze visarend kunnen fotograferen.
Hij dook steeds in het water en meestal was het mis. Een keer zag ik hem met een vis wegvliegen,
helaas was dat ver weg. Hier kwam hij overvliegen en hield hij mij in de gaten.