180213 Witte reiger half in broedkleed

Grotezilverreiger100218C

Grotezilverreiger100218F
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
’s Winters hebben grote zilverreigers een geheel gele snavel. Als het broedseizoen nadert,
krijgt die snavel een donkere kleur; dat is bij deze vogel nog niet het geval. Wel al in broedkleed zijn
de roodachtige poten (in de winter geel-zwart) en sieren lange, dunne veren het lijf op. De Wilck, zaterdag.

Sijs120218A

Sijs120218B
* Sijs, Spinus spinus, Eurasian Siskin, Tarin des aulnes, Erlenzeisig *
Een groepje van twintig sijzen gisteren op elzenproppen in Zoetermeer. Boven mannetje, onder vrouwtje.

* Vogeldagboekquiz *

Vogeldagboekquiz050218
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Deze foto is iets anders dan de quizfoto. Op deze foto zijn de twee watersnippen duidelijker te onderscheiden.

Een recordaantal inzendingen van 365 op de quizfoto tussen het riet. Er waren twee ‘goede’ antwoorden,
nl. twee watersnippen. Bij navraag bleek alleen Henk Vugteveen uit Paterswolde de locatie precies te kunnen aanwijzen.
Het was zeer lastig om de tweede watersnip te ontdekken. Daarom vind ik dat de 230 inzenders met één watersnip
ook gewonnen hebben. Verder dachten velen een bokje te zien (die hebben geen gele kopstreep), houtsnip, roerdomp of grutto.
Fantasierijker waren de volgende suggesties: baardman vrouwtje, bruine kikker, dwergmuis, grote grijze snip,
haas, kievit, kwartelkoning, morinelplevier in winterkleed, otter, slobeend op nest, poelsnip, purperreiger,
regenwulp, rietgors, salamander, sperwer, tureluur, waterpieper, waterral, winterkoning, woudaap en wulp.
In het veld duurde het trouwens vrij lang voordat ik de snippen ontdekte. In de Klaas Hennepoelpolder
in Warmond zag ik in de rietkraag een ondiepe plek die geschikt leek voor zeldzame bokjes. Na een kwartiertje
zag ik de eerste snip, die zich langzaam op een neer bewoog. Dat doen watersnippen soms, bokjes bijna altijd.
Toen ik de vogels beter kon bekijken, zag ik de lichtgele kruin van de watersnip. Helaas geen bokje(s).
* Nieuw raadsel *

Visquiz070218
Iemand, waarschijnlijk een sportvisser, heeft een ‘geintje’ uitgehaald door deze vissenkop op een tak te prikken
langs de Meeslouwerplas in Leidschendam. Welke vis? Let goed op (hoge inplant borstvin), laat u niet bedotten!

Afrikaansewielewaal040218ID
* Afrikaanse wielewaal, Oriolus auratus, African Golden Oriole, Loriot doré, Goldpirol *
Foto en tekst Inge Duijsens: Onderweg naar Kartung (Gambia) zijn we gestopt om de sahelscharrelaar te fotograferen.
Opeens zat daar ook een mannetje Afrikaanse wielewaal mooi vrij boven op de knoppen van een boom.
De Europese wielewaal stond al een tijdje op mijn lijstje en nu kwam onverwacht de Afrikaanse wielewaal langs.

***
Recensie

Veldgids Vleermuizen van Europa
alle soorten van Europa | herkenningssleutels | verspreidingskaarten

Dietz en Kiefer, KNNV Uitgeverij 2017, ISBN 978 90 5011 604 6, € 37,95
Eern zeer complete veldgids met uitgebreide informatie over alles wat vleermuizen betreft.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.