180112 Grauwe barmsijsjes

Grotebarmsijs110118

Grotebarmsijzen110118
* Grote barmsijs, Acanthis flammea, Mealy Redpoll, Sizerin flammé, Birkenzeisig *
* Putter, Carduelis carduelis, European Goldfinch, Chardonneret élégant, Stieglitz *
Het valt in deze sombere dagen niet mee om ‘kleurrijke’ foto’s van de toch al niet zo kleurrijke
barmsijzen te maken. Ze zitten meestal hoog in de elzen om de laatste zaadjes uit de proppen te peuteren.
Nu en dan zeilde de groep naar de grond om gevallen zaadjes te eten. Op de foto drie barmsijzen met drie putters.

In het Bentwoud in Benthuizen zit een groep(je) barmsijzen. ‘je’ heb ik tussen haakjes gezet,
want het is met dit grauwe weer en met het beweeglijk heen en weer gefladder tussen de elzen
heel lastig te zien hoeveel het er precies zijn. De sijzen trekken op met vinken en met name veel putters.
In de groep, die zo’n vijftig vogels groot is, zitten ook nog pimpel-, staart- en koolmezen.
Het zijn grote barmsijzen die hier op doorreis zijn vanuit het hoge noorden. Ze onderscheiden zich
van de kleine barmsijsjes vooral door hun grotere formaat, hun lichtere veren en witte vleugelstreep.
Het rode petje is ook wat groter en het mannetje krijgt spoedig een rode voorjaarsbuik.
Kleine barmsijzen, die schaars in ons land broeden, hebben overwegend warmere geelbruine tinten.

Aalscholver070118
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Aalscholvers zijn al weer volop aan het broeden. Foto gemaakt in het Van Tuyllpark, Zoetermeer.

Zilvermeeuw181217
* Zilvermeeuw, Larus argentatus, European Herring Gull, Goéland argenté, Silbermöwe *
In de winter hebben volwassen zilvermeeuwen een gestreepte kop.

Vink101217A
* Vink, Fringilla coelebs, Common Chaffinch, Pinson des arbres, Buchfink *
Nog een sneeuwfoto van begin december uit eigen tuin: een mannetjes vink.

* Vogeldagboekquiz *

Vogeldagboekquiz120118
Foto© Carla Verhaar, Diemen
Deze veren lagen langs de waterkant in Diemen. Weet u van welke vogel ze zijn?


* Wintertelling ooievaars *

Ooievaar301017
* Ooievaar, Ciconia ciconia, White Stork, Cigogne blanche, Weißstorch *
De wintertelling van ooievaars, die al vele jaren wordt gehouden, levert belangrijke gegevens op
over de verspreiding en daarmee voor de bescherming van deze hoogpotige ‘geluksbrengers’.
Op 13 en 14 januari is de wintertelling 2018. Meedoen is leuk en simpel. KLIK HIER VOOR DE GEGEVENS.

Roodhalsfuut010617ID
* Roodhalsfuut, Podiceps grisegena, Red-necked Grebe, Grèbe jougris, Rothalstaucher *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze opname van de roodhalsfuut maakte ik begin juni 2017
in de Donaudelta in Roemenië. In Nederland broeden slechts enkele paartjes; ze worden hier
wel zo nu en dan in de winter waargenomen. Dit exemplaar was er een van een koppel
dat aan het broeden was op een klein met waterplanten begroeid meer.
Een bijzondere foto van deze schuwe vogel met een kikker, meestal eten ze visjes.