180108 Roerdomp dichtbij

Roerdomp060118G
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Vrijdag twee roerdompen op de Starrevaart, zaterdag en vanmiddag één in Hazerswoude.
Soms zie je ze langs het riet staan, maar vaak is het lang speuren naar die rietstieren.
Zowel hun in het riet onopvallende kleuren als hun gedragingen blijven me mateloos boeien.
Zaterdag vond ik een roerdomp op een meter of tien, heb er ook een korte film van gemaakt.

Roerdomp060118

Roerdomp060118A

Roerdomp060118K

‘De wintergasten willen maar niet komen’, schreef ik donderdag. Nou, ze hebben geluisterd!
Vrijdag zag ik zes brilduikers op de Starrevaart, een lezeres meldde ca. tachtig grote zaagbekken
bij de sluizen van Lelystad en zojuist hoorde ik dat er zo’n 25 pestvogels over Leiden vlogen.
Ik zag dat het in Noord-Europa flink gaat vriezen, dus ga ik extra vetbollen en pinda’s halen…

Rossestekelstaart_Tafeleend050118
* Rosse stekelstaart, Oxyura jamaicensis, Ruddy Duck, Érismature rousse, Schwarzkopfruderente *
* Tafeleend, Aythya ferina, Pochard, Fuligule milouin, Tafelente *
De Vogelplas Starrevaart is altijd een verzamelplaats van rosse stekelstaarten geweest.
Ik heb er ooit zelfs kuikentjes gefilmd. De laatste jaren is hun aantal aanzienlijk geslonken.
Mogelijk door afschot (het zijn ‘ongewenste vreemdelingen)’, mogelijk door andere oorzaken.
Vorige week was dit mannetje rosse stekelstaart voortdurend aan het ‘jagen’ op een tafeleend.

Kuifeenden080118
* Kuifeend, Aythya fuligula, Tufted Duck, Fuligule morillon, Reiherente *
Kuifeenden zijn best talrijk maar niet zulke opvallende vogels: noch qua kleur noch qua gedrag.
Daarom krijgen ze waarschijnlijk niet zo veel aandacht van fotografen. Vanmorgen bij De Wilck.

Grijzegors060118ID
* Grijze gors, Emberiza cia, Rock Bunting, Bruant fou, Zippammer *
Foto en tekst Inge Duijsens: Ik ben net terug van twee weken heerlijk skiën in de Franse Pyreneeën.
Toen de sneeuw ook bij ons huis alles wit kleurde, kwamen er flink wat vogeltjes af op het vet
en de zaadjes dat ik had neergelegd. Behalve de ‘gewone’ soorten zag ik ook een sijsje,
een witte kwikstaart en tot mijn vreugde ook weer de grijze gors in onze tuin.