171130 Hebbes!

Roerdomp301117
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
De roerdomp vanmorgen op jacht…

Hebbes, in dubbel opzicht. Al weken geleden had ik de eerste roerdompen gezien,
maar het lukte me maar niet ze te fotograferen. Nu de rietkragen door weer en wind
wat meer openingen vertonen, stijgen de kansen. En vanmorgen in de regen was het prijs:
een roerdomp die zich tussen de rietstengels redelijk op de foto liet zetten.
Ook voor de roerdomp was het ‘hebbes’: in de ruim tweeëneenhalf uur dat ik de rietstier
kon volgen (soms zag ik hem vele minuten lang niet), heeft hij menig visje gevangen.

Roerdomp301117A
…onderwatertechniek om voorntjes, baarzen en kikkers te lokaliseren…

Roerdomp301117B
…hebbes!…

Roerdomp301117C
…na het eten even de kop leegschudden…

Roerdomp301117D
…en poetsen. Daarna weer op jacht.

* Vogeldagboekquiz *

Kleinkoolwitje171017
Foto© Dick Kortekaas
* Klein koolwitje, Pieris rapae, Small White, Piéride de la rave, Kleiner Kohlweißling *
Oplossing van de Vogeldagboekquiz: de pop van een klein koolwitje. Verreweg de meeste inzenders
herkenden wel een vlinderpop, maar welke? Slechts een handvol antwoorden waren precies goed.

ijsvogel231117ID
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Foto en tekst Inge Duijsens: Vorige week was ik weer in een vogelhut en heb ik getracht
om duikopnames van een ijsvogel te maken. Het was somber weer en dan is het eigenlijk
niet te doen omdat je korte/snelle sluitertijden nodig hebt. Vooral de sluitertijd
bij het in het water duiken moet erg kort zijn. Bij het uit het water komen zou 1/3200sec
waarschijnlijk voldoende zijn. Met een iso van 6400 en een sluitertijd van 1/800
kwam ik nog flink wat snelheid te kort, dus ik hoop dat ik een volgende keer een dag
met meer licht tref. Omdat ik de opname wel spetterend vind, heb ik toch besloten om hem te plaatsen.

***
Bezwaar tegen het afschieten van smienten

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft me laten weten dat lezers van VD
een forse bijdrage hebben geleverd aan de protestmails over het walgelijke plan voor smientenafschot.
Negentien natuurorganisaties hebben vandaag officieel bezwaar aangetekend tegen de toestemming
van de provincie Zuid-Holland om jaarlijks maximaal 6500 smienten af te schieten.

Ook hebben zij de rechtbank verzocht om de toestemming voor het afschot per direct te schorsen
in afwachting van de uitkomsten van de bezwarenprocedure. De organisaties vrezen dat het afschot
de toch al dalende smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt. In hun bezwaar onderbouwen zij
dat afschot niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Voor meer informatie: KIJK HIER!