171123 Beekkwikstaart op plat dak

Grotegelekwikstaart231117

Grotegelekwikstaart231117A
* Grote gele kwikstaart, Motacilla cinerea, Grey Wagtail, Bergeronnette des ruisseaux, Gebirgsstelze *
In herfst en winter kan je in onze polders grote gele kwikstaarten langs de slootkant zien foerageren,
maar ze duiken soms ook op langs vijvers en op platte daken. Daar draaien ze afgevallen bladeren om
op zoek naar wat eetbaars. In ons land is het een schaarse broedvogel langs beken,
als wintergast wordt hij wel regelmatig gezien. Het geeft een apart gevoel als zo’n vogel op het dak
van je eigen schuurtje verschijnt! Tijdens een flinke regenbui vanmiddag liet de GGK zich
voor de tweede maal deze week zien. De vogel ‘schuilde’ ook eventjes in een nagenoeg kale boom.

Kleinezwanen221117A

Kleinezwaan221117A
* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
Geleidelijk aan komen er meer kleine zwanen in ons land aan, maar het gaat slechts druppelsgewijs.
Op de Starrevaart zag ik gistermorgen zestien volwassen kleintjes en twee juveniele vogels.

Geoordefuten221117
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
Al enkele weken zwemmen op de Vogelplas twee geoorde fuutjes rond, in winterkleed.

* Vogeldagboekquiz *

Quiz
Op een stuk papier in Haarlem in oktober zat dit… Ja, wat is het? Aan u de vraag!

Woestijntapuit221117ID_A

Woestijntapuit221117ID
* Woestijntapuit, Oenanthe deserti, Desert wheatear, Traquet du désert, Wüstensteinschmätzer *
Foto en tekst Inge Duijsens: Gisteren ben ik bij de zeldzame woestijntapuit geweest die al vijf dagen
bij Schiphol wordt waargenomen. Ze worden elk jaar wel één of meerdere keren in ons land gezien.
Het is een Aziatische broedvogel, die overwintert van Noord-Afrika tot in India.
De vogel was niet schuw en ging soms dichtbij op een zandhoop op de uitkijk staan. Ik vind het bijzonder
dat het mogelijk is via een melding op Waarneming.nl zo’n verdwaald vogeltje te kunnen vinden en bewonderen.

***
Recensie

Basisgids Orchideeën
55 soorten • gemakkelijk determineren • Benelux

Kreutz, KNNV Uitgeverij 2017, ISBN 978 90 5011 6015, € 21,95
Een perfecte herkenningsgids op basis van foto’s van alle alle orchideeën in de Benelux.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.