171120 Herfstpolders

Zoetermeersemeerpolder201117A

Egaal grijze lucht, doorlopende miezer. De polders lagen er vandaag grauw en naargeestig bij.
Heb daarvan foto’s gemaakt. Om alles niet te droef te maken, hier en daar toch wat kleur laten zitten.

Zoetermeersemeerpolder201117

Grotezilverreiger201117

Aalscholver201117

Zevenhuizen201117

Zevenhuizen201117B

Zevenhuizen201117C

Sperwer301017ID
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Foto en tekst Inge Duijsens: Bij mijn recente bezoek aan de boshut bij de Sallandse Heuvelrug
deed deze jonge sperwer een aanval op de kleine vogeltjes. Hij miste en ging op de tak zitten.
Hij hoorde dat wij foto’s maakten en keek nu en dan om, hier heeft hij zijn kop 225 graden gedraaid.
Roofvogels en uilen hebben hun ogen aan de voorkant van hun kop, maar kunnen die helemaal draaien
zodat ze in alle richtingen kunnen kijken zonder dat hun ogen in de kassen hoeven te bewegen.
Bij de meeste vogels zitten de ogen opzij zodat ze tegelijk naar voren en naar achteren kunnen kijken.

***
Recensie

De populier
Onze volksboom in nieuw perspectief

Wim Huijser, KNNV Uitgeverij 2017, ISBN 978 90 5011 5251, € 24,95
Een vlot boekje over de ‘houtsoort’ populier, te weinig over de ecologische waarde van deze boom.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.