171110 Kwikken en kieken

Grotegelekwikstaart091117
* Grote gele kwikstaart, Motacilla cinerea, Grey Wagtail, Bergeronnette des ruisseaux, Gebirgsstelze *
’s Zomers zie je gele kwikstaarten in de polders (die zitten nu in Afrika), ’s winters grote gele kwikstaarten.
Vooral in de omgeving van boerderijen kan je deze sierlijke vogel langs slootkanten en slikrandjes zien.
Met hun diep golvende vlucht vallen ze sterk op. Deze kwikstaart fotografeerde ik gisteren in Hazerswoude.

Blauwekiekendief081117A
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Een vrouwtje blauwe kiekendief, ook in Hazerswoude, woensdag. Dinsdag vloog er een in De Wilck.
Op bruine kiekendieven na hebben alle vrouwtjes en jonge kiekendieven een opvallende witte stuit.
Steppe- en grauwe kiekendieven hebben vier vingers, bruine en blauwe vijf zichtbare vleugelvingers.
Dit is dus een blauwe kiek. Witte buik: een volwassen vogel. Jonge kiekendieven hebben een geelbruine buik.

Buizerds041117
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Buizerds kunnen aanzienlijk van kleur verschillen: van donkerbruin tot bijna geheel witte vogels.
Op deze foto van vechtende buizerds in Zoeterwoude is dat verschil in kleur goed te zien. Zaterdag.

Dodaarzen081117
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Twee vissende dodaarzen in het Prielenbos in Zoetermeer. Ze hebben nog een beetje een zomerkleur.

Fazanten261017
* Fazant, Phasianus colchicus, Pheasant, Faisan de Colchide, Fasan *
Fazanten leven voornamelijk op de grond, maar voor bessen vliegen ze graag de struiken in. Bentwoud.

Spreeuwen091117
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Tijdens een korte zonnige periode droogden deze spreeuwen gisteren hun veren na een verfrissend bad. Hazerswoude.

Sneeuwgors071117ID
* Sneeuwgors, Plectrophenax nivalis, Snow Bunting, Bruant des neiges, Schneeammer *
Foto en tekst Inge Duijsens: Dinsdag ben ik naar het strand en de pieren van IJmuiden geweest.
Het was een heerlijke stranddag met een lekker zonnetje dat de hele dag zorgde voor een aangename warmte,
ondanks de lagere temperatuur. Hier heb ik ook deze sneeuwgors kunnen fotograferen. Mijn eerste sneeuwgors!
De vogeltjes werkten ook uitstekend mee. Toen ik ze zag, ben ik op de grond gaan liggen. Deze kwam dichtbij.
Wat zijn het prachtige vogeltjes, zo mooi getekend en zo schattig om te zien. Ik heb genoten.

***
Over het doden van smienten en andere dieren

Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft woensdag besloten dat, ondanks een afname van het aantal smienten,
er toch vijfduizend mogen worden afgeschoten. Een motie hiertegen van PvdD, PvdA, GroenLinks, 50Plus en PVV
kreeg geen steun van VVD, CDA, SGP & CU en, onbegrijpelijk, D66 en SP. De Natuur en Milieufederatie, die de protestactie
‘Laat de smient niet schieten’ coördineerde, heeft laten weten dat na de publicatie hierover in Vogeldagboek
er een ‘enorme toename van ondertekenaars’ te melden viel. Alle Vogeldagboekers hartelijk bedankt hiervoor.
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaat het besluit, met 27 andere natuurorganisaties, juridisch aanvechten.
Ik blijf me erover verbazen dat bij een afname van een bepaalde diersoort, er toch op gejaagd mag worden.
De schade aan landbouwgewassen wordt immers minder, ook al omdat het aantal wilde eenden (sterk) aan het afnemen is.
De enige verklaring die ik kan bedenken is dat de jagers(lobby) met succes heeft aangedrongen op deze lekkere boutjes.
Ik vraag me overigens wel eens af wat er gebeurt met alle gedode zwanen en ganzen. Opgenomen in onze voedselketen?
Nog een persoonlijke noot. Als je praat over zaken van leven en dood, over wezenlijke besluiten over het doden
van dieren, over de integriteit van levende wezens, zou eigenlijk een twee derde meerderheid van stemmen
in volksvertegenwoordigingen nodig moeten zijn. Het zijn immers onomkeerbare beslissingen waarbij de grootste
zorgvuldigheid vereist is. Het is een kwestie van beschaving. Ook de Bijbel geeft voorschriften voor het goed
behandelen en het welzijn van dieren én verbiedt het doden of verwonden van dieren voor ons eigen genot.