171107 Door het raam

Pimpelmees061117
* Pimpelmees, Cyanistes caeruleus, Blue Tit, Mésange bleue, Blaumeise *
Als ’s middags de zon schijnt, krijgt de heg in onze voortuin prachtige kleuren door het tegenlicht.
Zo’n dichte heg is trouwens ideaal voor vogels: ze vinden er insecten e.d. en een schuilplaats.

De afgelopen dagen weinig in het veld geweest. Door het raam aan de voorkant van ons huis,
waar ik de eerste nootjes en zonnebloempitten heb opgehangen, onze tuinvogels gefotografeerd.
Koolmees, pimpelmees, huismus, ringmus, vink, tortelduif. Dat zijn de hoofdbewoners.
Soms kauw, ekster, gaai, roodborst, even twee staartmezen en overvliegende halsbandparkieten.
En die irritante buurtkat die ligt te loeren. Gisteren lukte het me om hem nat te gooien.

Turksetortel071117
* Turkse tortel, Streptopelia decaocto, Collared Dove, Tourterelle turque, Türkentaube *
Vanmorgen in de mist: tortel zit alle bedrijvigheid van de tuinvogels te bekijken.

Ringmus051117
* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *

Huismus061117
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *

Vink061117
* Vink, Fringilla coelebs, Common Chaffinch, Pinson des arbres, Buchfink *

* Vogeldagboekquiz *

Dictyophorusspumans270917
Foto© Karen Mauve
* Dictyophorus spumans, Koppie Foam Grasshopper or Rooibaadjie, Schaumheuschrecke *

De naam ‘foaming grasshopper’ verwijst naar de mogelijkheid van deze variabel gekleurde sprinkhaan
om met giftig schuim belagers af te weren. Het is een groot insect (acht cm) dat niet kan vliegen.
De sprinkhaan komt voor in het zuidelijk deel van Afrika. Karen Mauve maakte deze foto in september
in de Drakensbergen in Zuid-Afrika. Onduidelijk wat de oranje-gele substantie op het achterlijf is.
Twintig inzendingen, o.a. zijdeplantsprinkhaan, Drakenburgse loopsprinkhaan, zadel- en roodvleugelsprinkhaan.

Zanglijster041117ID
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *

Foto en tekst Inge Duijsens: Wanneer ik vogelaars tegenkom, informeren ze vaak naar mijn tuinhut.
Eerlijk gezegd zit ik er nog maar erg weinig in. De reden hiervoor is dat het aantal vogels bij de hut
sterk is afgenomen omdat de katten van de buren er hun hangplaats van hebben gemaakt.
We hebben geprobeerd de katten uit onze tuin te houden door natspuiten met een supersoker,
op afstand de sproeier aan te zetten wanneer ze langslopen en een apparaat dat een hoog geluid
produceert als ze er in de buurt zijn (speciaal voor katten). Maar niets blijkt langdurig succesvol.
Afgelopen dagen zag ik dat er behalve een groep merels, verschillende zanglijsters en ook koperwieken
in onze tuin landden. Dat was het sein om weer eens in mijn hut plaats te nemen. En jawel, niet veel later
lieten zich een koperwiek en zanglijster voor de hut zien, maar helaas ook gelijk een kat en alles was weg.
De kat weggejaagd en toen moest ik nog 1,5 uur wachten voordat deze zanglijster voedsel kwam zoeken.
Verder nog een aantal eksters, een grote gele kwikstaart, vinken, koolmees, pimpelmees, grote bonte specht
en een winterkoning. En bij de grote vijver nu al twee dagen achter elkaar een ijsvogel!

***
Laat de smient niet schieten!

Smient040316
* Smient, Anas penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *

Hoewel het aantal overwinterende smienten in ons land afneemt, willen de jagers in Zuid-Holland
voortaan elk jaar wegens ‘schadebestrijding’ maar liefst 6500 van deze fluiteendjes afschieten.
Ik heb sterk de indruk dat nu het aantal wilde eenden fors daalt, er gezocht wordt naar
andere eendensoorten om de jachtlusten te botvieren. Het valt toch niet te rijmen dat bij afname
van een soort, die soort extra bejaagd zou moeten worden? Morgen/8 november nemen de Provinciale Staten
van Zuid-Holland een beslissing over deze kwestie. Maar liefst 29 natuurorganisaties hebben bezwaar
aangetekend en mijn (ik heb al getekend) en uw proteststem kunnen daarbij helpen.
Ik was te laat op de hoogte van deze actie en het is nu heel kort dag. DAAROM: TEKEN METEEN!