171103 Katuilen

Ransuil021117

Ransuil031117B
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Nu er steeds meer blaadjes vallen, krijg je de ransuilen op hun roestplaatsen beter te zien.
Wel altijd afstand bewaren! Als ze zo alert zijn als op deze foto’s, zit je op de grens.
Op de foto boven (gisteren) kwam een hond dichtbij. Tweede foto vandaag op een andere rustplek.
Als je die koppen ziet, is het begrijpelijk dat we deze vogels vroeger ‘katuilen’ noemden.

Kleinezwanen311017
* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
Nog maar erg mondjesmaat en later in het seizoen dan gebruikelijk zijn er kleine zwanen gearriveerd.
Deze zes fotografeerde ik dinsdag op de Starrevaart. Ook was er nog een groepje van twee zwanen.
Kleine Zwanennieuws van Wim Tijsen meldt dat niet alleen slechtere broedresultaten de oorzaak zijn
van de achteruitgang van deze sierlijke zwanen uit de Russische toendra’s, maar dat ook hun
overlevingskansen steeds kleiner worden. Dat is uit onderzoek van geringde kleine zwanen gebleken.
Ik heb niets gelezen over de oorzaken, maar die zullen hetzelfde zijn als bij weide- en akkervogels.

Keep021117
* Keep, Fringilla montifringilla, Brambling, Pinson du Nord, Bergfink *
Zie je een groep vinken, let dan altijd op of er kepen tussen zitten. Mannetje, Hazerswoude gisteren.

Geoordefuut311017
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
Op de Starrevaart zwommen dinsdag twee geoorde futen in winterkleed.

Buizerd031117
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Jonge buizerd (o.m. lichte iris) vanmorgen in de polders.

Rodeamerikaanserivierkreeften021117
* Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii, Red Swamp Crawfish,
Écrevisse de Louisiane, Roter Amerikanischer Sumpfkrebs *

In waterrijke gebieden vormen Amerikaanse rivierkreeften een plaag. Niet alleen verspreiden ze
de kreeftenpest (daardoor is de Europese rivierkreeft in Europa nagenoeg uitgestorven).
Deze omnivoren vreten echter ook vegetatie en larven van amfibieën, met grote schade aan flora en fauna.
De afgelopen jaren heb ik ook regelmatig berichten gekregen over grote gaten die ze in oevers graven.
Er zijn in ons land zeven exotische rivierkreeften bekend. In het westen is dat voornamelijk
de rode Amerikaanse rivierkreeft. Deze soort verspreidt zich snel omdat ze tijdens de paartijd
over land (na regenval) naar nieuwe vestigingsplaatsen trekken. Buiten die periode zie je ze (overdag) niet.
Woon je langs de waterkant, dat weet je dat ze in het donker massaal actief kunnen worden.
Deze twee ‘rode’ fotografeerde ik gisteren op een locatie in Zoeterwoude waar er honderden voorkomen.

GroteKruisbek301017ID
* Grote kruisbek, Loxia pytyopsittacus, Parrot Crossbill, Bec-croisé perroquet, Kiefernkreuzschnabel *
Foto en tekst Inge Duijsens: Maandag ben ik naar een boshut geweest op de Sallandse heuvelrug.
Een mannetje en een vrouwtje kwamen twee keer langs om te drinken. Nu kon ik de grote kruisbekken
van heel dichtbij fotograferen. Op de foto een vrouwtje. Klik hier voor mijn fotoblog van grote kruisbekken.