171023 Zonnepomp is al binnen!

Beste lezers van Vogeldagboek,
Wat een geweldig enthousiasme bezit u. Het geld stroomt binnen, er is al genoeg gedoneerd
om de zonnepomp met diefstalbeveiliging voor weidevogelreservaat De Wilck te kunnen kopen.
Namens Cor en Johan en de Vogelwerkgroep: allemaal enorm bedankt!
Dringend verzoek om nu geen geld meer over te maken.
Er is genoeg. Ik ben trots op de lezers van Vogeldagboek!
Uiteraard houd ik u van alle ontwikkelingen rond de zonnepomp en het plasdrasgebied in De Wilck op de hoogte.