171020 Slootje springen

Patrijzen101017

Patrijzen101017A

Patrijzen101017B
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Langs een slootje in de Stompwijkse polders renden zes patrijzen mijn kant op. Waarnaartoe?
Ineens stopten ze en merkte ik dat ze over de sloot wilde springen. Hoge begroeiing aan de andere kant,
dus het werd een wedstrijdje hoogspringen. Als je vleugels hebt is dat niet zo moeilijk…

Wintertaling061017
* Wintertaling, Anas crecca, Eurasian Teal, Sarcelle d’hiver, Krickente *
Met eenden in herfst/winter moet je altijd oppassen. Deze wintertaling in De Wilck lijkt me een vrouwtje.
Bij mannetjes in eclipskleed is altijd wel iets van een roodachtige kleur op de kop te zien.

Zanglijster181017B
* Zanglijster, Turdus philomelos, Song Thrush, Grive musicienne, Singdrossel *
Een zanglijster eet van de lijsterbessen in het Zoetermeerse Buytenpark.

* Vogeldagboekquiz *
Een wegvliegende staartmees, dat was de oplossing van de vorige quizvraag, de meeste inzenders wisten dat wel.
Er waren 175 antwoorden, een kwart zat er naast met kwikstaarten (gele en witte),
andere mezen (kool, pimpel, witkop en kuif), winterkoning, ekster en klapekster.

IMG_3635
De nieuwe vraag. Mijn vroegere huisarts zei eens dat vrouwen vaker een helikopterblik hebben
en mannen gerichter kijken. Bekijk deze foto als man en als vrouw. Wat zie je dan?

Grotekruisbek181017ID
* Grote kruisbek, Loxia pytyopsittacus, Parrot Crossbill, Bec-croisé perroquet, Kiefernkreuzschnabel *

Foto en tekst Inge Duijsens: Woensdagmiddag ben ik bij het Vogelmeer in Zuid-Kennemerland geweest
waar grote kruisbekken waren waargenomen. Ik hoorde dat er in de afgelopen uren slecht twee keer kort
een vogel was gezien die kwam drinken. Zonder hoge verwachting toch maar direct mijn camera opgesteld.
En wat een geluk, want meteen erna kwamen negen grote kruisbekken in de dode takjes zitten.
Ik zag volwassen mannetjes (rood) en vrouwtjes (geel) en ook een paar jonge mannetjes (oranjeachtig).
Grote kruisbekken zijn in NL en België erg zeldzame gasten. Bij gebrek aan voedsel belanden ze soms hier.
De afgelopen dagen werden ze in op verschillende plaatsen gezien. De grote kruisbek is te onderscheiden
van de kruisbek door zijn dikkere snavel. Hij is gespecialiseerd in het eten van zaden van dennenappels.

***
Actie lezers Vogeldagboek voor zonnepomp in De Wilck

Iedereen weet dat het slecht gaat met onze weidevogels, met grutto, kievit, tureluur, scholekster.
Op ‘modern’ boerenland met snelgroeiend gras en doodgespoten bloemen en insecten is er geen plaats meer.
Natuurvriendelijke boeren en beschermde natuurgebieden vormen de laatste toevlucht voor deze vogels.
Daarom heb ik volmondig ja gezegd tegen een plan om de lezers van Vogeldagboek in te schakelen.
Het gaat om mijn favoriete vogelgebied, het ca. 120 ha grote weidevogelreservaat De Wilck.
De helft ligt in Benthuizen, de andere helft in Hazerswoude. Namens Vogelbescherming Nederland
zijn Cor Kes en Johan van der Haven hier de wetlandwachters. Samen met VWG Koudekerk/Hazerswoude e.o.
hebben zij een plan gemaakt om een zonnepomp in De Wilck te plaatsen waardoor er in het voorjaar
nog meer weidevogels naar dit gebied worden gelokt waar ze in alle rust kunnen eten en broeden.
Met een zonnepomp (zie afbeelding) kan een perceel in De Wilck plasdras (= half nat) worden gezet.
Beheerder Staatsbosbeheer heeft hiervoor intussen een geschikt stuk grond aangewezen.
Op plasdras kunnen vogels die net uit hun overwinteringsgebieden zijn teruggekeerd,
uitrusten en op die natte ondergrond gemakkelijk aan voedsel komen. Een soort ‘eerste hulp’.

Plas-dras-pomp-type-100

De wetlandwachten en de VWG hebben mij gevraagd of (de lezers van) Vogeldagboek zo’n zonnepomp
ter beschikking willen stellen. Ik zie dat wel zitten: midden in de Hollandse polders een pomp
op naam van de Vogeldagboekers die de overlevingskansen voor de grutto en andere vogels vergroten!
Het gaat om geld, altijd enigszins gênant om daarom te vragen. Maar voor dit doel durf ik dat wel.
Zelf heb ik alvast € 100 euro gestort om een bodempje te leggen voor de Wilck-zonnepomp.
Er is ca. € 3500 nodig, dus hoop ik van harte dat ‘mijn’ lezers ook een (kleine) bijdrage willen geven.
Donaties kunnen worden gestort op NL18RABO0361755120 t.n.v. A. de Groot, Benthuizen, o.v.m. zonnepomp.
Ook lezers uit het buitenland nodig ik uit: Iban NL18RABO0361755120 – Bic RABONL2U.
Het plasdrasgebied komt midden in De Wilck te liggen, en is voor de rust van de vogels niet toegankelijk.
Mij is beloofd dat ik met de wetlandwachten, die enkele malen gaan kijken of de zonnepomp goed werkt
en hoe het project verloopt, mee mag wandelen om u op de hoogte te houden, hopelijk met foto’s.
Graag doe ik een beroep op de lezers van Vogeldagboek om dit initiatief voor onze weidevogels te steunen!