170911 Overvloedige regenval

Bosruiter210817
* Bosruiter, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer *
De vogeltrek begint langzaam op gang te komen. Maar nu het weer is omgeslagen en er orkanen
op de oceaan actief zijn, zullen de komende tijd (zeldzame) vogels onze kant opkomen.
Dit is een bosruiter, bij ons een algemene doortrekker, deze zat in het Zaans Rietveld/Alphen.

Meerpolder090917
Overvloedige regenval de afgelopen dagen. Laag gelegen polders als de Zoetermeersche Meerpolder
konden al dat water niet aan en weilanden liepen onder. Deze foto zaterdagmiddag gemaakt.

Oeverloper090917
* Oeverloper, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Chevalier guignette, Flussuferläufer *
Dan kan het gebeuren dat je zomaar op de graslanden een oeverloper ziet foerageren.

Rodeamerikaanserivierkreeft110917
* Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii, Red Swamp Crawfish, Écrevisse de Louisiane,
Roter Amerikanischer Sumpfkrebs *
Als er veel water valt, verplaatsen Amerikaanse rivierkreeften zich naar nieuwe gebieden.
Mooie dieren, zeker als ze op hun achterpoten gaan staan, maar ze vreten ‘onze’ planten en dieren op.

Herfsthangmatspin_Tuinwolfspin
* Herfsthangmatspin, Linyphia triangularis, a money spider, Linyphie triangulaire, Gemeine Baldachinspinne *
* Tuinwolfspin, Pardosa amentata, Wolf Spider, une araignée loup, Dunkle Wolfspinne *
Afgelopen weekend was het Nationale Spinnentelling. Ik wist het niet, anders had ik het aangekondigd.
Deze spinnen heb ik vorige week gefotografeerd. Een vermoedelijke tuinwolfspin en een herfsthangmatspin.

Aalscholver180817
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Aalscholvers hebben juist heel veel water nodig om zich in hun levensonderhoud te voorzien.

Klokjesgentiaan290817
* Klokjesgentiaan, Gentiana pneumonanthe, Marsh Gentian, Gentiane des marais, Lungen-Enzian *
Tussen al die grauwe wolken ook nog wat kleur: klokjesgentianen op het Dwingelderveld.

Boomkikker310717ID
* Boomkikker, Hyla arborea, European Tree Frog, Rainette verte, Europäischer Laubfrosch *
Tekst en foto Inge Duijsens: In de Amsterdamse Waterleiding Duinen zag ik onlangs een stuk of vijftien
kleine boomkikkers. Ze waren schat ik slechts 1,5 cm groot, volwassen exemplaren zijn 3 tot 4 cm groot.
Dit jaar was er een ware explosie van boomkikkers in het Hollandse duingebied.

***
Recensie
De meerkoet

Daalder, Atlas Contact 2017, ISBN 978 90 450 3025 8, € 19,99
Meerkoeten staan bekend om hun agressieve gedrag. Verschillen ze daarmee van andere vogels?
Stadsbioloog Remco Daalder leert de lezer in dit boek deze algemene watervogel beter te begrijpen.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.