De staat van de natuurbescherming

Staat_natuurbescherming

Auteur
Tom Bade

Foto’s
Jeffrey van Houten en Jacob Kaptein

Uitgave
KNNV Uitgeverij
, 2017
96 pagina’s, 15,5 x 20,5 cm
ISBN 978 90 5011 632 9
€ 12,95

De staat van de natuurbescherming
Naar een nieuw maatschappelijk contract tussen overheid, burger en natuurbescherming

Waarom lukt het ons niet om de natuur in ons land afdoende te beschermen? Een land waarin zo veel mensen grote natuurbeschermingsorganisaties steunen? Op die vraag probeert Tom Bade in dit essay een antwoord te vinden. (Tom Bade: ‘groene ondernemer’, zakelijke benadering van natuur- en milieuvraagstukken.)

Daarvoor grijpt Bade terug op het ontstaan van beschermde natuurgebieden en van de natuurbeschermingsorganisaties. Na de bloeiperiode van die organisaties, grofweg in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, is de glans er nu af en krijgen deze clubs steeds minder voor elkaar. Wat is er veranderd? Waarom bemoeit de staat zich steeds minder met de natuurbescherming?

Bade legt in een pakkend betoog uit wat er wat hem betreft schort aan de huidige verhoudingen tussen de landelijke overheid (de staat), de natuurbeschermingsorganisaties en de bij de natuur betrokken burgers. Wat moet er anders om weer succesvol aan natuurbescherming te doen?

Ik ben het niet overal met zijn analyse van de problemen eens. Het voert te ver om in een korte recensie daar veel dieper op in te gaan. Maar het is belangrijker om met elkaar na te denken over de vele punten die Bade aanroert. Want het roer moet om, dat is wel duidelijk.

In de laatste hoofdstukken van zijn betoog betrekt Bade heel veel zeer actuele onderwerpen bij zijn analyse, zoals de vreemdelingenproblematiek, het populisme, de teloorgang van de Europese Unie (denk bijv. aan de Brexit) en het opkomende besef dat de marktwerking geen oplossing voor alle maatschappelijke problemen (waaronder natuurbescherming) is.

Juist die hoofdstukken spreken mij erg aan. Bade weet de natuurbescherming daarmee in de brede maatschappelijke veranderingen te integreren. Ik raad een ieder die mee wil denken over een andere en betere aanpak van de bescherming van de natuur in ons land aan om kennis te nemen van dit boek.

Ronald Klingers, 7 september 2017