170904 Roofvogels met prooi

Havik040917G

Havik040917B
* Havik, Accipiter gentilis, Autour des palombes, Northern Goshawk, Habicht *
In de polders bij Stompwijk zat vanmorgen deze juveniele havik op een prooi. Langs de slootkant.
Ik zag hem laat. Uiteraard had hij mij al eerder gezien. Toen ik gestopt was heeft hij
meer dan twintig minuten doodstil gezeten, alleen zijn kop bewoog. Toen er een fietser voorbij reed
en hij waarschijnlijk dacht dat ik weggegaan was, ging hij verder met eten. Na een poosje kwam een boer
(te) luid zijn pinken roepen en vloog hij weg. Maar een groot deel van de krakeend had hij toen al op.

Bruinekiekendief040917
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Een jonge bruine kiekendief vond vanmorgen vogelresten in de polders rond De Wilck.

Purperreiger210817B
* Purperreiger, Ardea purpurea, Purple Heron, Héron pourpré, Purpurreiher *
In een vorig Vogeldagboek schreef ik dat de quizfoto afkomstig was van een adulte purperreiger.
De achterkant van de vogel was echter van deze juveniele purperreiger. Ere wie ere toekomt.

Heikikker_Bruinekikker_aug17
* Heikikker, Rana arvalis, Moor Frog, Grenouille oxyrhine, Moorfrosch *
* Bruine kikker, Rana temporaria, Common Frog, Grenouille rousse, Grasfrosch *
Twee sterk op elkaar lijkende kikkers vorige week op het Dwingelderveld. Een belangrijk verschil
is de vorm van de neus. Die is spits bij een heikikker (links) en stomp bij een bruine kikker.

Grotestinkzwam310817
* Grote stinkzwam, Phallus impudicus, Stinkhorn, Satyre puant, Gemeine Stinkmorchel *
Een grote stinkzwam heeft een speciale manier om zijn sporen te verspreiden. Een spore is een ‘zaadje’
dat met name door algen, mossen, varens en schimmels wordt geproduceerd. De grote stinkzwam ‘ontspringt’
uit een duivelsei en vormt in enkele uren de langgerekte zwam. Op de hoed een slijmerige sporenlaag
met een doordringende aasgeur. De stank trekt vliegen en kevers aan die de sporen verspreiden.
Op deze op afstand al te ruiken stinkzwam op het Dwingelderveld kwamen tal van vliegen af.

Rossegrutto020917ID
* Rosse grutto, Limosa lapponica, Bar-tailed Godwit, Barge rousse, Pfuhlschnepfe *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zaterdag ben ik een middag naar het strand en de pier van IJmuiden geweest.
Langs de waterkant zag ik een groep van zeker vijftig drieteenstrandlopers rusten op één pootje.
Er vlakbij liep een rosse grutto die druk bezig was om voedsel te verzamelen. De rosse grutto broedt
in open toendra en in hoogvenen in het Hoge Noorden. Hij is alleen doortrekker en wintergast in Nederland.

***
Recensie

Strandvondsten
een praktische veldgids

De Blauwe en Decleer, Uitgave Stichting Kunstboek 2017, ISBN 978 90 5856 570 9, € 29,95
Een zeer informatief boek over alles wat je op het strand te zien kan krijgen. Te dik voor een zakgids.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.