170811 De muis en de spin

Veldmuis_Wespspin100817
* Veldmuis, Microtus arvalis, Common Vole, Campagnol commun, Feldmaus *
* Wespspin of Tijgerspin, Argiope bruennichi, Wasp Spider, Argiope frelon, Wespenspinne *

Donderdag na lunchtijd. Ik zit op een bankje in het Bentwoud een late boterham te nuttigen, als vlak voor mij
het gras beweegt: er zit een veldmuisje te eten. Nu en dan komt hij uit de lage begroeiing omhoog
om de zachte top van een grasspriet of van een andere plant naar beneden te trekken
en daaraan te knabbelen. Soms schuift hij een stukje op. Leuk schouwspel, op twee meter afstand.
Dan ontdekt hij wat: tot mijn grote verbazing kruipt door de lage vegetatie een wespspin.
Waarschijnlijk is zijn territorium vernietigd door de ingrijpende maaiactiviteiten in het gebied.
‘Normaal’ maken wespspinnen, ook wel tijgerspinnen genoemd, een web in hogere vegetatie.
Kort daarvoor had ik nog twee wespspinnen in hun web gevonden tussen gras en watermunt.
De spin schrok zichtbaar van de muis en probeerde, al struikelend over haar lange poten, te vluchten.
Veldmuizen eten nauwelijks diertjes maar dat wist de spin natuurlijk niet. De muis wilde alleen maar
wat spelen of snuffelen. Ineens ging de spin met gestrekte poten in het gras liggen: ze hield zich dood!
De belangstelling van de muis was toen meteen voorbij. Ik heb de spin naar een betere plek gebracht.

Wespspin100817
* Wespspin of Tijgerspin, Argiope bruennichi, Wasp Spider, Argiope frelon, Wespenspinne *
Een wespspin bij de Golfbaan Bentwoud. De spin heeft de bij een tijdje in haar web laten spartelen
om dan met volle kracht draden uit haar spintepels te spuiten die het insect in luttele seconden inpakken.


* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Jonge boomvalken vliegen deze dagen uit. Ze blijven nog een poosje in de buurt van hun nest hangen
maar cirkelen al aardig rond, daarbij luidruchtig om eten bedelend als hun vader van de jacht terugkeert.
Voor ‘stevig’ voedsel blijven ze voorlopig nog een maandje afhankelijk van het mannetje (het vrouwtje
neemt de broedzorg voor haar rekening, het mannetje zorgt voor eten) al kunnen ze snel zelf insecten vangen.
Gisteren deze boomvalk met een vogeltje; op een andere foto kon ik zien dat het een jonge koolmees was.

Bruinesprinkhaan100817A
* Bruine sprinkhaan, Chorthippus brunneus, Common Field Grasshopper, Criquet duettiste, Brauner Grashüpfer *
Insecten boeien me mateloos, maar ik ben geen kenner. Toen ik gisteren in het Bentwoud dan ook een
rossige sprinkhaan zag, dacht ik meteen een zeldzame ontdekking te hebben gedaan: een roze sprinkhaan!
Deskundigen verstoorden mijn droom al snel: het was een ordinaire bruine sprinkhaan. Die komen voor
in heel ons land en zijn erg algemeen. Soms hebben ze een prachtige roodachtige tekening, zoals dit vrouwtje.

* Zomerquiz *
Vakantie, lekker luieren. Dan ineens komt dit vogeltje op je voet zitten bedelen om eten! 31 juli. Welke soort?
Foto© Ysbrand Brouwers

Valegier230717ID_A

Valegier230717ID
* Vale gier, Gyps fulvus, Eurasian Griffion Vulture, Vautour fauve, Gänsegeier *
Foto en tekst Inge Duijsens: De vale gier is een grote giersoort met een lengte van rond één meter
en een spanwijdte tot 265 cm. Het gewicht van een volwassen exemplaar is zes tot elf kilo.
Er zijn ongeveer twintigduizend paren waarvan negentig procent in Spanje leeft. Na het voeren landden
in korte tijd grote groepen gieren die het aangeboden vlees snel wegwerkten of van de botten haalden.
Foto: een later invliegende gier, die in volle vaart met zijn landingsgestel ver naar voren gaat landen..

CLICK HERE voor een grote afbeelding (geschikt voor achtergrond beeldscherm) van de vliegende gier.