170727 Lammergieren

Woudaap250717B

Woudaap250717A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De jonge woudaapjes, in elk geval een van de twee, vliegen al een flink eind bij het nest vandaan.
Ik weet niet of ze nog gevoerd worden. Deze vogel, met nog wat nesthaartjes op de kop,
was dinsdag aanvankelijk actief laag tussen de rietstengels, later luierde hij langdurig
in de dichte rietkraag. Daardoor was dit rietaapje de meeste tijd ook niet te zien.

Oranjeluzernevlinder260717
* Oranje luzernevlinder, Colias croceus, Clouded Yellow, Souci, Postillon *
Voor geoefende vlinderaars is van dichtbij wel het verschil te zien tussen luzernevlinders:
de bovenvleugel van de oranje is oranjeachtig en de gele is geler… Je ziet ze zelden
met geopende vleugels zitten, want dan is het verschil veel beter te zien: bij de oranjevorm
zijn de brede, donkere randen veel opvallender dan bij de gele luzernevlinder.
Op deze foto zijn door de ‘afgevlogen’ vleugels de donkere randen te zien. Bentwoud, gisteren.

Sintjacobsvlinder260717
* Sint-jacobsvlinder, Tyria jacobaeae, Cinnabar moth, Goutte de sang, Jakobskrautbär *
Dit is een rups van de Sint-jacobsvlinder. Hun waardplanten zijn (jakobs)kruiskruiden.
Onlangs schreef ik abusievelijk dat Sint-jansvlinders ook op kruiskruid foerageren,
maar die hebben als waardplanten rolklaver. Ik had de twee ‘Sintvlinders’ verward.* Zomerquiz *

WadiRum260617FdG
* Windhoos, Wadi Rum, Jordanië. Foto Frank de Groot© *
Onze zoon, Frank, filmde tijdens vakantie in juni in Wadi Rum, Jordanië, een windhoosje.
Weet u hoe de lokale bevolking dit verschijnsel noemt, en waarom? CLICK HERE FOR VIDEO.

Lammergier2-240717ID

Lammergier240717ID
* Lammergier, Gypaetus barbatus, Bearded Vulture, Gypaète barbu, Bartgeier *
Foto en tekst Inge Duijsens: In Catalonië (Spanje) heb ik deze sub-adult lammergier in het wild
kunnen fotograferen. Ze eten voornamelijk botten van kadavers. Kleine botjes slikken ze
in hun geheel door, grotere botten laten ze van grote hoogte kapot vallen zodat ze bij het merg kunnen.
Op de foto is te zien waarom ze in andere landen ‘Baardgier’ heten. In het midden van de vorige eeuw
waren deze zeldzaamste en grootste roofvogels van Europa vrijwel uitgestorven. Na herintroductie
– ook in de Alpen waar ze helemaal uitgeroeid waren – ligt hun aantal in Europa nu tussen
de duizend en tweeduizend. Wereldwijd schommelt hun aantal tussen de twee- en tienduizend.
Klik hier voor een grote foto van de vliegende vogel.