170703 Roodstaarten in vakantietuin

Zwarteroodstaart100617

Zwarteroodstaart190617
* Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros, Black Redstart, Rougequeue noir, Hausrotschwanz *
Vlak bij ons vakantiehuis broedden zwarte roodstaarten. Zowel het mannetje (bovenste foto)
als een jonge roodstaart foerageerden soms bij ons. Ik vermoed dat er slechts één jong was.

Boomkikker140617
* Boomkikker, Hyla arborea, European Tree Frog, Rainette verte, Europäischer Laubfrosch *

Op een bramenstruik in Arcen zag ik deze boomkikker. Zeg maar kikkertje, want het is slechts 5 à 6 cm.
In de omgeving goed gezocht, maar slechts één kikker. Misschien zaten ze wat dieper in de struiken.
Om te vermijden dat ik de biotoop van deze en andere planten en dieren zou beschadigen,
ben ik op het pad gebleven. Er wordt trouwens ontzettend gerotzooid met amfibieën en reptielen:
overal worden niet-inheemse dieren achtergelaten of bewust uitgezet. Dierenliefde…

Woudaap020617C
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Deze foto van een mannetje woudaap heb ik kort voor onze vakantie begin juni gemaakt.

Steltkluten010717
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Zaterdagmiddag, een rustig tafereeltje: pa steltkluut (heeft meer zwart op de nek
dan zijn vrouwtje) houdt de wacht bij de kuikens die aan de waterrand allerlei diertjes opeten.

Tot verrassing van de vogelaars, onder wie ik, die vrijdagmorgen urenlang dachten
dat de twee jonge steltkluten opgegeten waren, lieten ze ’s middags toch weer zien.
Normaal scharrelen de kuikens langs de waterrand, hun ouders attent in de buurt.
Vrijdag vlogen die doorlopend alarmerend rond, over diverse slikranden. Zouden de pullen zich
in de begroeiing verstopt hebben, en waarom (zo lang)? In het weekend tweemaal geweest.
Inderdaad verbleven ze nu en dan onzichtbaar in het groen, maar steeds kwamen ze na enige tijd
weer tevoorschijn. Misschien hebben de ouders vrijdag een gevaar gezien dat ik niet opgemerkt heb.
Een filmpje van de alarmerende steltkluten staat hier. Click here for video.
Uit onderzoeken blijkt dat driekwart van de vogels tussen ei en vliegvlug zijn verloren gaat.
Door weersomstandigheden, door menselijke invloeden en door predatie, o.m. door andere vogels.
Vandaar dat ik vrijdag dacht aan de vele kokmeeuwen bij de steltkluten. Van de grote meeuwen
is hun vraatzuchtigheid bekend, maar ook kokmeeuwen vreten jonge vogels op, zelfs soortgenoten!

Kokmeeuwen_coll
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Twee foto’s van kokmeeuwen met prooi. Links een foto van kokmeeuw met een jong visdiefje
die Kees Dijkstra vrijdag op de Starrevaart maakte. Ze broeden daar naast elkaar op het eilandje.
Rechts ook op de Vogelplas een kokmeeuw die een jonge kokmeeuw opeet. Foto maakte ik in mei 2016.

Bijeneter290517ID
* Bijeneter, Merops apiaster, European Bee-eater, Guêpier d’Europe, Bienenfresser *
Foto en tekst Inge Duijsens: Tijdens onze Roemenië-reis waren we twee dagen in het Macin Mountain National Park,
met onder andere een kolonie bijeneters. De vogels waren nog niet aan het broeden, maar claimden hun territoria
en de koppels waren bezig hun onderlinge band te versterken. Mannetje (links) geeft een bij aan zijn vrouwtje.
Klik hier voor een filmpje van de bijeneters. Click here for video.

***
Samenwerking met Inge
Sinds medio vorig jaar publiceert Inge Duijsens wekelijks één van haar foto’s in Vogeldagboek.
Die samenwerking is ons en – gelet op reacties – de lezers goed bevallen. We hebben afgesproken dat ze
meer bijdragen aan VD gaat leveren! Op de pagina Intro een korte schets van deze bevlogen fotograaf.