Veldgids Amfibieën en reptielen

Veldgids_Amfibieen_Reptielen

Auteurs
Ton Stumpel en Henk Strijbosch

Uitgave
KNNV Uitgeverij
, 2017
344 pagina’s, 15 x 22 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 5247
€ 34,95

Veldgids Amfibieën en reptielen
West- en Centraal Europa | Determinatiesleutels | 143 soorten

Natuurliefhebbers kunnen niet meer buiten de serie Veldgidsen van KNNV Uitgeverij. Deze determinatieboeken zijn altijd binnen mijn handbereik, zoals de Veldgids Amfibieën en reptielen. De eerste druk verscheen in 2006, nu is de vierde en geheel herziene druk uitgebracht.

Wonderlijk eigenlijk dat er zich in een decennium zoveel veranderingen voordoen dat zo’n boek reeds herschreven moet worden. Ongeveer de helft van de wetenschappelijke namen is gewijzigd op basis van nieuwe inzichten in verwantschappen. Mede door opsplitsing van soorten zijn er maar liefst 21 nieuwe soorten toegevoegd; drie andere soorten zijn verdwenen. De auteurs kondigen aan dat al op korte termijn weer (naams)wijzigingen zullen optreden.

Een voorbeeld. In de Veldgids van 2006 werd de Amerikaanse brulkikker (Rana catesbeiana) genoemd als een wijdverbreide uitgezette soort in Europa. Intussen heet dit luidruchtige diertje Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus). Wat de taxonomie betreft is de Veldgids zeer actueel.

Dat geldt eveneens voor de verspreidingskaarten, die bovendien gedetailleerder zijn dan in de vorige versie. De determinatietabellen (ook van larven en eieren) laten zich door een andere opmaak, met een schreefloos lettertype, makkelijker lezen. Dat is ook zo met de (nieuwe) tweekoloms opmaak bij de soortbesprekingen. Diverse wat mindere karakteristieke foto’s zijn vervangen door nieuwe.

De soortbeschrijvingen (143 soorten) volgen het vertrouwde stramien uit de andere KNNV-veldgidsen: namen (in zes talen waaronder Spaans en Italiaans), de kenmerken, de levenswijze, het verspreidings- en het leefgebied, waar en wanneer je de meeste kans hebt de dieren te zien en met welke andere soorten ze verward kunnen worden.

Samengevat: dit is het enige Nederlandstalige boek met een complete en actuele presentatie van alle amfibieën en reptielen in West- en Centraal-Europa. De eilanden van de Middellandse Zee en Zuidoost-Europa (Kroatië, Roemenië en zuidelijker) tellen zo veel aparte soorten dat die niet zijn opgenomen om het boek niet te dik te laten worden. Deze Veldgids is een zeer nuttig bezit voor elke (amateur-)herpetoloog.

AdG, 23 mei 2017