170519 Moeite met modderkruiper

Visdief_Modderkruiper190517B
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
* Kleine modderkruiper, Cobitis taenia, Spined Loach, Loche de rivière, Steinbeißer *
Een visdiefje zie je niet zo snel met een kleine modderkruiper als prooi. Die visjes zitten diep.
Het sterntje heeft dan ook met zijn duik slierten waterplanten om zijn snavel gekregen
en het kostte hem vele minuten om die eraf te krijgen. Intussen bleef de modderkruiper
zich verzetten, maar na een minuut of zes vloog de visdief ver en hoog weg. De Wilck, vanmorgen.

Slobeenden190517
* Slobeend, Anas clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
Paartje baltsende slobeenden vanmorgen in De Wilck. Hij gaat op zijn knieën…

Zomertaling080417B
* Zomertaling, Anas querquedula, Garganey, Sarcelle d’été, Knäkente *
Ook in De Wilck zag ik vandaag ver weg een mannetje zomertaling. Vanaf het begin van de vogeltrek
heb(ben) ik (of anderen) er daar gezien. Je mag dan toch wel een broedgeval veronderstellen.
De taling zat op te grote afstand voor een foto, deze foto heb ik in april in het Bentwoud gemaakt.

Blauwborst180517A.jpg
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *
Het anders zo prachtig gekleurde blauwborstmannetje heeft tijdens het intensieve voederen
van zijn eerste kuikens een flinke jas moeten uittrekken: zijn kleuren zijn flets geworden
en zijn verenpak verfomfaaid. En er wacht nog een tweede broedsel! Starrevaart gisteren.

Gelekwikstaart140517

Gelekwikstaart140517B
* Gele kwikstaart, Motacilla flava, Blue-headed Wagtail, Bergeronnette printanière, Schafstelze *
De gele kwikstaarten hebben qua uiterlijk nog geen hinder van deze drukke broedtijd.
Het mannetje is oogverblindend geel. Ook zij kunnen twee legsels krijgen. Eendragtspolder zondag.

Grutto180517
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Onlangs liet ik deze grutto zien en noemde het een tweede kalenderjaar vogel.
Gruttokenner Niko Groen schreef me dat het hoogstwaarschijnlijk een zeer oude grutto is
die niet meer meedoet aan het broeden. Eén jaar oude grutto’s hebben soms aan de tertials
nog wat bruine randjes maar niet meer over het gehele lichaam zoals bij deze grutto.
Vaak overzomeren de 2kj grutto’s in Afrika en keren ze een jaar later terug om te gaan broeden.
Deze ‘oude grijze’ grutto zie ik vrijwel dagelijks in De Wilck. De foto is van gisteren.

Waterhoen110516
* Waterhoen, Gallinula chloropus, Common Moorhen, Gallinule poule d’eau, Teichralle *
Zó ze je zelden een waterhoen! Vogeldagboeklezer Frans Oranje (©foto) ontdekte op 11 mei
in Nieuwerkerk aan den IJssel deze leucistische vogel. Bij leucisme kunnen een aantal veren
wit zijn of vrijwel het gehele lichaam. Bij een albino ontbreken alle pigmenten.