170515 Vliegenvangertjes

Grauwevliegenvanger150517C
* Grauwe vliegenvanger, Muscicapa striata, Spotted Flycatcher, Gobemouche gris, Grauschnäpper *
Het zijn heel bescheiden vogeltjes. Rustig in hun gedrag, geen opvallende kleuren en zachte zang.
Maar als je die grijze vliegenvangertjes bezig ziet in hun territorium, snel fladderend opvliegen
om een insect te vangen en dan weer kalm naar je gaan zitten kijken, houd je meteen van ze.
Zag vanmorgen een baltsend paartje. Eenvoudig als ze zijn, bijna altijd in de schaduw. Zoeterwoude.
Vorige week had ik in het Zoetermeerse Prielenbos ook al een actief paartje gezien.

Grutto150517
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Gedurende een paar dagen kon ik het laatste van de vier gruttokuikens in De Wilck niet vinden.
Het gras wordt hoger en dan zie je ze niet zo gemakkelijk. Maar vanmiddag trof ik het jong weer aan.

Koekoek140517
* Koekoek, Cuculus canorus, Common Cuckoo, Coucou gris, Kuckuck *
Deze koekoek ging gistermorgen schuin boven mijn hoofd zitten koekoeken. Geen vrouwtje gezien.

Woudaap140517A
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Waarom weet ik ook niet, maar reigerachtigen hebben een grote aantrekkingskracht op me.
Voor een roerdomp met zijn geheimzinnig gedrag rijd ik om, maar ook rietaapjes trekken me.
Ze zijn mooier dan een roerdomp, veel kleiner, veel zeldzamer. Dat betekent ook dat je na een melding
bijna in de rij moet gaan staan om een foto te kunnen maken. Gelukkig bij mij in de buurt, gisteren.

Snor140517
* Snor, Locustella luscinioides, Savi’s Warbler, Locustelle luscinioïde, Rohrschwirl *
Een ‘vage’ foto van een snor, met zijn onmiskenbare zang. De foto is namelijk door het riet gemaakt.

Groenekikker150517
* Groene kikker spec, Pelophylax spec, Green Frog spec, Grenouille verte, Wasserfrösche *
Poelkikkers, meerkikkers en bastaardkikkers (de kruisingen daartussen) zijn op het oog
nauwelijks of niet van elkaar te onderscheiden. Je moet ze dan eigenlijk in de hand nemen.
Ik vermoed dat dit een bastaardkikker is, maar zeker weten doe ik dat niet. Bentwoud vandaag.

Knobbelzwaan120517ID
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Foto en tekst Inge Duijsens: Woorden overbodig.