170508 De laatste dans?

Grutto080517A

Gruttos080517
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Vorige week vertelde ik over het gruttopaar met vier kuikens: een prachtig aantal.
Maar na de natte 3/4 mei zag ik er nog maar twee. Koude/nattigheid lijkt een verklaring,
predatie is niet uitgesloten al heb ik daar in De Wilck nog niet veel van gemerkt.
Wel eierroof door zwarte kraaien. Vanmorgen ontdekte ik het paar, dat ik van foto’s herken,
met nog maar één kuikentje. Het danste door het weiland; praktisch gezien een vleugeloefening.
Het blijft nog steeds koud, ik hoop niet dat dit de laatste dans van dit gruttojong was.

Het stemt me droef te moeten melden dat het, tot nu toe, weer een slecht jaar lijkt te worden
voor onze weidevogels. Landelijk krijg ik meldingen, en lees ik over, de slechte resultaten
van met name kieviten. Een weidevogel die qua belangstelling minder scoort dan de grutto,
maar die toch zo typisch in ons landschap past en al jarenlang fors in aantal achteruit gaat.
In De Wilck zie ik ook minder broedparen. Van de wetlandwacht hoorde ik dat het vooral grutto’s zijn
die aanzienlijk minder nesten hebben dan vorig jaar/vorige jaren. Ik tel niet, ik inventariseer niet,
ik ga af op mijn gevoel (gevaarlijk, jazeker), maar als ik me de afgelopen pakweg vijftien jaar
in herinnering roep over aantallen weidevogels, vrees ik dat het een aflopende zaak is.
De grote boosdoener is ons landbouwbeleid. Als een van de kleinste landen ter wereld produceren we
zo veel landbouwproducten dat we in de top drie van de wereldleveranciers staan. Dat kan alleen
als we de schaarse beschikbare grond uitputtend gebruiken voor productie – en dat gebeurt ook.
Daar is geen plaats (meer) voor dieren, geen bodemleven, geen insecten en dus ook geen vogels.
Zelfs in een reservaat als De Wilck wordt niet alles gedaan voor de weidevogels: de belangen
van de pachters (veeboeren) krijgen als puntje bij paaltje komt voorrang boven de natuur.
De (weide)vogels die het nog goed doen in reservaten, worden op zo’n klein stukje bijeen gedreven,
dat predatoren als kraaien (de slimste!) en vossen en ooievaars en meeuwen enz. vrij spel hebben.
Mijn vertrouwen in de overheid als beschermster van mens en dier is na 70 jaar helemaal weg.

Kleineplevier080517A

Kleineplevieren080517
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Jonge nestvlieders, zoals weidevogels en ook kleine plevieren, hebben nog geen verenpak
dat ze beschermt tegen de kou. Kijk maar eens naar dit kale nekkie vanmiddag van een kleine plevier.
Ze moeten dan telkens onder het warme verenpak van een ouder duiken. Door de kou verliezen ze bovendien
energie en dat moeten ze aanvullen met veel insecten. En die zijn er minder… door de kou!

Kleinestrandloper080517
* Kleine strandloper, Calidris minuta, Little Stint, Bécasseau minute, Zwergstrandläufer *
Op de landtongen van de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen krioelt het van de (trekkende) steltlopers.
Er lopen al jonge kieviten rond, kluten broeden er volop, vandaag een tiental bontbekplevieren,
kemphanen vlogen rond, drie Temmincks strandlopers, ook kleine strandlopers in zomerkleed (foto)
en nog andere vogeltjes. De afstand om te fotograferen is groot: minimaal vijftig meter.

Zwartestern080517.jpg
* Zwarte stern, Chlidonias niger, Black Tern, Guifette noire, Trauerseeschwalbe *
Had ik maar de pen van de Grote Vogelaar Jac. P. Thijsse, dan zou ik de sierlijke vlucht en duikvlucht
van de zwarte stern beter kunnen beschrijven dan alleen maar: hoe gracieus! Eendragtspolder Zevenhuizen.

Siberischegrondeekhoorn010517ID
* Siberische grondeekhoorn, Tamias sibiricus, Siberian Chipmunk, Tamia de Sibérie, Burunduk *
Foto en tekst Inge Duijsens: Op 1 mei ben ik naar Tilburg geweest voor de Siberische grondeekhoorns.
Deze kleine eekhoorntjes werden gehouden in de Tilburgse dierentuin. Toen de tuin in 1973 werd gesloten,
werden deze eekhoorns vergeten of zijn ze ontsnapt en leven sindsdien in vrijheid. Onder een oude beuk
op het landgoed de Oude Waranda vond ik al snel een stelletje dat genoot van de overdadige beukennootjes
en in de buurt ook een nest bleek te hebben. Op de foto een vrouwtje dat nestmateriaal verzamelt.
Het lichaam van de grondeekhoorntjes is 12 tot 17 centimeter, ‘gewone’ eekhoorns zijn 20 tot 28 cm groot.