170503 Paapjes

Paapje020517C
* Paapje, Saxicola rubetra, Whinchat, Tarier des prés, Braunkehlchen *
Verdroging en verbossing van hun broedgebieden hebben het paapje tot een schaarse broedvogel
in ons land gemaakt. Tot 1970 kwamen overal in ons land paapjes als broedvogels voor.
Rond de eeuwwisseling werden nog maximaal 700 paartjes geteld, nu wordt het aantal geschat
op 300-400, vrijwel uitsluitend in noordoost-Nederland. Elders in NO-Europa zijn ze best talrijk.
Ze zijn nu op trek vanuit hun warme overwinteringsgebieden. Mannetje, gisteren, Stompwijk.
Gegevens van Sovon. Klik hier voor een grote foto. Click here to enlarge.

Paapje020517A

Groenling020517
* Groenling, Chloris chloris, European Greenfinch, Verdier d’Europe, Grünfink *
Over getallen gesproken: groenlingen broeden met tienduizenden paren in heel ons land. Zoetermeer.

Zilvermeeuwen140417

Zilvermeeuwen140417A

Zilvermeeuwen140417B
* Zilvermeeuw, Larus argentatus, European Herring Gull, Goéland argenté, Silbermöwe *
Een zilvermeeuw heeft een lekker hapje gevonden maar een andere zilvermeeuw heeft dat gezien!
Die komt aanvliegen, onder het toeziend oog van een paartje patrijzen, en pikt het restant op.
Mij viel de ‘schrik en verbazing’ van de aangevallen meeuw op de tweede foto op. Bleiswijk.