170420 Leven en dood

Lepelaar_Kievit190417

Lepelaar_Kievit190417B
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Gisteren. Een lepelaar wandelt van het ene slootje in De Wilck naar een ander slootje.
Maar hij komt te dicht bij een kievitsnest en wordt aangevallen door het mannetje.
Met opgezette kuif en vleugels en met geopende snavel pareert de lepelaar
de voortdurende duikvluchten, maar hij bereikt uiteraard het volgende slootje wel.
De lepelaar is een mannetje: de brede snavel is aan de punt gebogen en loopt vrijwel recht
door in het voorhoofd. Vrouwtjes hebben een rechte snavelpunt en een ‘hoog voorhoofd’.

Voorjaar, de natuur bruist van leven. Er gebeurt zo veel, alles draait om de zorg
voor het nageslacht. Vrouwtje lokken, nest bouwen, territorium verdedigen,
voor voedsel zorgen. Eten en gegeten worden, het hoort er nu eenmaal bij.
Een kievit valt een lepelaar aan die te dicht bij zijn nest komt, een ekster pakt
een eendenkuiken als de ouders even niet opletten, twee gansjes zijn hun ouders kwijt.
Het zijn zo maar wat gebeurtenissen van een lentedag. Kijk goed om je heen en beleef!

Ekster_Wildeeend190417
* Ekster, Pica pica, Common Magpie, Pie bavarde, Elster *
* Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Ook woensdag. Een wilde-eendenfamilie foerageert bij de HSL langs een slikrandje
in het Bentwoud. Twee eksters ‘drentelen’ om het groepje heen. Als een kuikentje
wat afdwaalt, slaat een ekster toe. De woerd doet een korte en vergeefse poging
het kuiken te redden. De ekster pikt het dood en vliegt ermee weg de struiken in.

Het aantal wilde eenden in ons land neemt al gedurende vele jaren af. Waarom?
Een mogelijkheid is dat er minder kuikens groot worden. Predatie is er al eeuwen,
dat is waarschijnlijk niet de oorzaak. Maar wat dan wel? Erik Kleyheeg van NIOO-KNAW
doet onderzoek naar kuikens van wilde eenden en daarbij kunt u helpen!
Ga naar www(punt)erikkleyheeg(punt)nl/dutchmallardproject/eendenkuikenproject

Grauweganzen190417D

Grauweganzen190417F
* Grauwe gans, Anser anser, Greylag Goose, Oie cendrée, Graugans *

Twee grauwe gansjes waren gisteren hun ouders kwijt. Luid roepend zwommen ze tussen andere,
volwassen grauwe ganzen rond, of zwommen een slootje in, op zoek naar hun pa en ma. Niet gevonden.
Nu en dan zwommen ze naar andere ganzen toe, die zich geen raad wisten met de kleintjes.
Ze lieten ze wel in hun buurt komen, zwommen soms met ze op maar pikten ook naar ze.
Er waren geen andere kuikens in het afgesloten plasje, anders hadden ze het wellicht gered.
Nu moet je vrezen dat ze de koude nacht in hun donsveren niet overleefd hebben.
Ik ben vanmorgen nog even wezen kijken/luisteren, maar het was angstwekkend stil, doodstil.

Bruinekiekendief190417

Bruinekiekendief190417B
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Een mannetje (boven) en een vrouwtje bruine kiek inspecteren een mogelijke broedplaats. Woensdag.

Boerenzwaluw180417
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
De boerenzwaluwen zijn al aan het nestelen en verzamelen bouwmaterialen. Hazerswoude, gisteren.

***
Recensie
Praktijkboek Natuurfotografie NXT LVL
Til je fotografie naar een hoger plan met 70 succesformules

Daan Schoonhoven c.s, Uitgave PiXFACTORY, 2017, ISBN 978 90 79588 176, € 27,90
Een inspirerend boek van achttien natuurfotografen over hun aanpak bij het maken van foto’s.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.