170417 Jong leven

Kievit170417

Kieviten170417
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
De vroegste kievitskuikens moeten in hun eerste levensdagen lage temperaturen trotseren
bij het zoeken naar insecten. Ze kruipen graag nog even onder moeders warme veren.
Deze kievitskuikens heb ik vanmorgen gefotografeerd. Ik schat ze op drie à vijf dagen.

Futen140417A

Futen160417
* Fuut, Podiceps cristatus, Great Crested Grebe, Grèbe huppé, Haubentaucher *
Vrijdag fotografeerde ik een fuut die net uit het ei gekropen moest zijn.
Ik had in de gaten gehouden wanneer de eieren zouden uitkomen. Toen ik de vleugels
van de ouderfuut zag trillen, wist ik dat er een kuikentje geboren moest zijn.
Pas bij de nestwissel kreeg ik het jonkie te zien, met de vier andere eieren.
Op de tweede foto (gisteren) reikt een ouderfuut het kuiken een veertje aan.
Futen slikken veren om hun maag te beschermen tegen de scherpe visgraten.
Bij het kuikentje rechts zie je de schacht van een veertje nog uit de bek steken.
Ik heb wel eens gelezen dat de fuut de enige vogelsoort is die deze maagbescherming toepast.

Streltkluten170417
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Op de Willem-Alexander Baan in Zevenhuizen vanmiddag dit prachtige paartje: steltkluten.
Vorig jaar hebben ze in die omgeving een mislukte broedpoging gedaan. Dit jaar succesvol?
Op de voorgrond het vrouwtje, op de achtergrond het mannetje met een donkerder kop.

Visdief170417
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
In datzelfde waterrijke gebied vlogen vandaag al heel wat visdiefjes rond. Wat een sierlijkheid!

Kievit030417ID
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Foto en tekst Inge Duijsens: Ik stond in de Polders Poelgeest in Warmond/Oegstgeest
bij de grutto’s te kijken toen deze kievit luid roepend kwam overvliegen.
Hij vloog hard en met onvoorspelbare scherpe bochten. Ik weet niet of het om mij was
of om soortgenoten die in zijn territorium kwamen, maar het was een indrukwekkend gezicht.
Op de foto kun je pas zien hoe ver hij zich uitstrekt om zoveel mogelijk lawaai te maken.

***
Recensie
Veldgids Vogelzang
Vogels herkennen aan hun zang en roep
200 Europese soorten | Determinatiesleutels | ABC voor natuuropnames

Dick de Vos, KNNV Uitgeverij 2017, ISBN 978 90 5011 5728, € 34,95
Een uitgebreide ‘veldgids’ over alles wat je over de zang en de contactroepjes van vogels wilt weten.
Bij het boek hoort een app met geluiden. Een voortreffelijke, uitgebreidere app is voor slechts € 4,99 te downloaden.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.