170406 De baltszang van de sperwer

Sperwer060417B

Sperwer060417A
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Onderweg hoorde ik vandaag een sperwer zingen. Die ‘zang’ is eigenlijk een monotone roepzang
die voor alle gelegenheden wordt gebruikt: zelfs voor de balts. Het duurde even voordat ik
het mannetje op een tak ontdekte. Plots keek hij aandachtig omhoog. Daarna volgde opnieuw,
en nu langduriger, de baltszang. Tussen de takken door zag ik hoog een sperwer rondcirkelen.
Het mannetje hield haar goed in de gaten en ineens vloog hij achter haar aan. En weg waren ze.

Boerenzwaluwen060417
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
De afgelopen dagen zag ik al enkele boerenzwaluwen, vandaag twee bij een boerderij in de Geerpolder.

Visarend040417
* Visarend, Pandion haliaetus, Osprey, Balbuzard pêcheur, Fischadler *
Op zeer grote afstand zijn de nestbouw en andere activiteiten te volgen van het paartje visarenden
in de Brabantse Biesbosch. Een ander paar broedt op een hoogspanningsmast. Dinsdag.

Lepelaar040417
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Je zou in een gebied als De Biesbosch broedende lepelaars verwachten, maar ze komen er alleen eten.

Zomertalingen040417
* Zomertaling, Anas querquedula, Garganey, Sarcelle d’été, Knäkente *
Ook in De Biesbosch. Nu zie je ze nog zwemmen, als ze gaan broeden gedragen ze zich zeer onopvallend.

Grutto030417D
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Ook een koning krabt zich wel eens achter de oren. De Wilck, maandag.