170310 Uilen in het zonnetje

  * Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *

Vanmorgen eindelijk weer eens een glunderend zonnetje. Ook de dieren genieten ervan,
vlindertjes (citroentje), jubelende weidevogels en uilen die hun accu’s opladen.

  * Steenuil, Athene noctua, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *

  * Grauwe gans, Anser anser, Greylag Goose, Oie cendrée, Graugans *
De afgelopen dagen heb ik genoten van het waterballet dat grauwe ganzen in de broedtijd opvoeren.
Op een klein plasje zaten drie paren. Ze drijven dan wat heen en weer voor de rietkraag
waar ze hun nest willen gaan bouwen. Komt een ander paar te dicht in hun buurt, dan gaan hun halzen
plat op het water en beginnen ze te roepen, nou ja, meer krijsen. Heeft dat geen effect,
dan volgt de aanval om de indringers te verdrijven. Dat gaat er best heftig aan toe, soms zag ik
grote plukken veren op het water liggen. Maar uiteindelijk zullen er veel ganzenkuikens zijn!

  * Wilde eend, Anas platyrhynchos, Mallard, Canard colvert, Stockente *
Het aantal wilde eenden neemt opvallend snel af. Je ziet veel gekruiste wilde eenden met aparte kleuren.
Deze woerd is, ogenschijnlijk, nog niet ‘besmet’ met vreemde genen en laat dat duidelijk horen.

  * Waterhoen, Gallinula chloropus, Common Moorhen, Gallinule poule d’eau, Teichralle *
Ook waterkippies bereiden zich voor op het broedseizoen. Het is maart, alles gaat nu heel snel!

  * Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
In deze tijd van het jaar kan je de meeste hazen zien. De begroeiing is laag, er wordt voluit gerammeld.
In twee polders zag ik, relatief, opvallend veel hazen. Bij navraag bleek dat daar niet gejaagd was!
De eerste jonge hazen rennen hun rondjes. Jagers vertelden me dat bij moeren die ze eind december schoten,
melk uit de tepels kwam. Ze waren toen al zwanger. Zouden jagers nooit gewetenswroeging hebben?