170306 Roep uit het riet

  * Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Het is een kort, eenvoudig maar aanstekelijk geluid dat uit de rietkraag opklinkt:
tsie-tsie-tsie—tsjieee. De rietgors zingt dat hij een territorium uitgezocht heeft
en nodigt vrouwtjes uit voor een kennismaking. Foto’s op deze pagina: Starrevaart vandaag.

  * Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
Een mannetje roodborsttapuit op trek zoekt naar voedsel op de Vogelplas.

  * Tafeleend, Aythya ferina, Pochard, Fuligule milouin, Tafelente *
Tafeleenden zijn rustige vogels. Dit mannetje zwom op zijn gemak voorbij de kijkhut.

  * Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Klaar voor de landing: grutto’s naderen de rustplaats op de Starrevaart.

  * Zwarte ibis, Plegadis falcinellus, Glossy Ibis, Ibis falcinelle, Braune Sichler *
Zwarte ibissen zijn helemaal niet zo zwart als hun naam doet vermoeden. Sterker nog:
als de zon op hun veren schijnt, zoals vanmorgen, laten ze hun prachtige kleuren zien.

  * Grote barmsijs, Acanthis flammea, Mealy Redpoll, Sizerin flammé, Birkenzeisig *
FOTO en TEKST INGE DUIJSENS: Bij dezelfde hut waar ik begin februari de kruisbek fotografeerde,
kwamen ook een drie grote barmsijzen drinken. Het is een trekvogeltje uit het hoge noorden.