Praktijkboek Wildlifefotografie

Praktijkboek_Wildlifefotografie.jpg

 

Auteurs
Arjen Drost, Paul van Hoof, Bob Luijks,
Jeroen Stel en Jan Vermeer

Ontwerp
Arno ten Hoeve

Eindredacteur
Daan Schoonhoven

Uitgave
Birdpix/Nederpix 2015
192 pag’s, 23 x 23 cm, harde omslag
ISBN 978 90 79588 114
€ 27,90

Eerder verschenen Praktijkboeken:

Vogelfotografie
Landschapsfotografie
Macrofotografie
Weer-, nacht & natuurverschijnselen

 

Praktijkboek Wildlifefotografie

zoogdieren fotograferen in binnen- en buitenland
Zonder trucs toe te passen is het bijna onmogelijk om zoogdieren te fotograferen. De kans dat je ‘in het wild’ een mooie foto van een zoogdier kan maken, is uiterst klein en meestal een kwestie van geluk.

Tenzij je… gebruik maakt van al dan niet commerciële fotoschuilhutten (de zakelijke verhuur van hutten neemt sterk toe) of dat je voederplekken aanlegt waardoor dieren onnatuurlijk gedrag gaan vertonen door hun schuwheid voor mensen af te werpen. Dit Praktijkboek uit de serie van Birdpix/Nederpix staat vol van verwijzingen naar mogelijkheden waarin je op redelijke afstand foto’s kan maken van diersoorten die van nature de mensen mijden of op grote afstand blijven.

Heel bekend zijn de vossen in de Amsterdamse Waterleidingduinen die door jarenlang massaal bijvoeren (door fotografen) gewoon naast je komen liggen. De ‘rugzakvossen’ van de AWD (ze weten dat er kipfilet en ander lekkers in je rugzak zit) trekken talrijke plaatjesmakers. Zelfs met (buitenlandse) touringcars! De bewering in het boek dat ze zo tam zijn geworden omdat ze in natuurgebieden niet bejaagd worden, is niet helemaal serieus te nemen.

Lokaas wordt gebruikt bij de wolven- en berenhutten op de grens van Finland en Rusland, muizen worden eerst gevangen om in een geprepareerde kooi met ‘natuurlijke omgeving’ te worden gefotografeerd, otters laat men ‘wennen’ aan voederplaatsen, vleermuizen krijgen insecten bij vallen met flitslampen, er worden zelfs tips gegeven met welk voedsel (ei en pindakaas) je boommarters kan verleiden.

Over de ethische, diervriendelijke kant van dit soort activiteiten heb ik als liefhebber van zoveel mogelijk ‘vrije’ natuur niets positiefs te melden. Eerlijk is in elk geval dat het gewoon wordt erkend. Trouwens, foto’s uit speciale hutten – dat geldt ook voor vogelfoto’s – zijn vaak te herkennen aan de ‘gelikte’ achtergronden.

Wil je zonder de trukendoos open te doen zoogdieren kieken, dan vergt dat heel veel (observatie)tijd en inspanning. Daarover gaat het boek ook, geschreven door fotografen van naam en faam. Evenals de eerdere uitgaven in deze serie (vooral die over vogelfotografie en macrofotografie zijn erg goed) is de inhoud prima verzorgd, vol met tips over fotoapparatuur en -instellingen en staan er schitterende foto’s in. Veelal uit openluchtdierentuinen…

AdG, 13 april 2015