141113 Het leven na de ontdekking

Roerdomp121114B
Roerdomp (Botaurus stellaris, Butor étoilé, Great Bittern) vanmiddag tussen riet en pitrus.

Na de hectische gekte op maandagavond en dinsdagmorgen na de ontdekking en de publicatie
van de bonte (woestijn)tapuit, heb ik geprobeerd mijn rust terug te vinden in de polders.
Links en rechts had ik de afgelopen weken al enkele roerdompen in rietkragen gezien,
maar vanmiddag stak er eentje op redelijk korte afstand zijn nek uit. Overigens pas na lang wachten.

Ik had een glimp van de roerdomp gezien en was voorzichtig met de auto dichterbij gekomen.
Hij hield me langdurig laag vanuit de begroeiing in de gaten voordat hij zich wat beter liet zien.

Bontetapuit111114
Honderden vogelaars en fotografen hebben de afgelopen dagen de zeer zeldzame bonte tapuit
(Oenanthe pleschanka, Traquet pie, Pied Wheatear) langs het Zwetslootpad in Zoeterwoude bekeken.
Op enkele (voor zover mij gemeld) irritaties met opdringerige fotografen na, is alles goed gegaan.
De tapuit zit er nog steeds en is uiterst tam: komt op enkele meters van de mensen zijn eten zoeken.
De vogel foerageert zelf wat minder op de hoop met slootafval. Mogelijk dat de meeste waterdiertjes
naar beneden gezakt zijn. Nu vangt hij op de weilanden of in de lucht ook andere insecten.
Heel veel reacties gehad op de 'ontdekking' van de bonte tapuit. Iedereen bedankt daarvoor!

Roodborsttapuit111114
In het Spookverlaat gisteren een roodborsttapuit (Saxicola rubicola, Tarier pâtre, European Stonechat).
Familietrekken met de bonte tapuit zijn zichtbaar! Tegenwoordig worden ze niet meer ingedeeld
(geldt ook voor paapjes bijvoorbeeld) bij de familie van de lijsters maar bij de familie van de vliegenvangers.

Waterral121114
Waterrallen (Rallus aquaticus, Râle d'eau, Water Rail) leven erg verborgen tussen het riet.
Als ze eenmaal de vegetatie hebben verlaten, blijken ze lang niet zo schuw. Deze ral vandaag
in het Spookverlaat keerde allemaal afgevallen bladeren om, op zoek naar dierlijke lekkernijen.

Kramsvogel111114A
Kramsvogel (Turdus pilaris, Grive litorne, Fieldfare) gisteren met worm in het Zoetermeerse Westerpark.

***
Actie tegen weg door Zaanse Rietveld en Rietveldsepad

Als je Boskoop zegt, zeg je boomkwekerijen, sierteelt. Vruchtbare grond. Het gaat niet goed met de telers.
Veranderende economische omstandigheden spelen daarbij de grootste rol. Boskoop aan de Gouwe
kent door de veel te smalle brug over de rivier ook transportproblemen. Met betere vervoersfaciliteiten
zou een deel van de moeilijkheden verholpen kunnen worden, denken gemeente (Alphen a/d Rijn) en provincie.

Die argumenten zijn discutabel, maar de bestuurders willen in elk geval een betere ontsluiting.
Nieuwe wegen aanleggen, daarvoor bestaan verschillende opties. Eén van die plannen is een weg
door het nog maar acht jaar geleden aangelegde natuurgebied Zaanse Rietveld en door het eeuwenoude
weidelandschap Rietveld. Het is toch niet te hopen dat men tot vernietiging van dit kostbare gebied overgaat.

Een belangrijk alternatief vormt een tunnel in de N209 bij Hazerswoude-Dorp, wat de doorstroming
sterk zou verbeteren en het door de provinciale weg 'gescheiden' dorp weer tot een eenheid zou maken.
Op de facebookpagina 'In het Zaanse Rietveld' wordt informatie gegeven over het verzet tegen de plannen.