141104 Kleine Russen

Kleinezwanen041114

Kleinezwanen041114A
Kleine zwanen (Cygnus bewickii, Cygne de Bewick, Bewick's Swan; parents with juvenile)
op de Starrevaart. Op de achtergrond een roerdomp (Botaurus stellaris, Butor étoilé, Great Bittern).

De eerste kleine zwanen uit Rusland (Siberië) zijn gisteren gesignaleerd in het westelijk deel
van Het Groene Hart, op Vogelplas Starrevaart. Vanmorgen waren de drie vogels, een paartje
met een jong, nog steeds aanwezig. Veel slapen, uitrusten van duizenden kilometers vliegen.
Als de kleine zwanen arriveren, is dat voor mij het teken dat de herfst echt is begonnen.

Rietgors041114
Rietgors (Emberiza schoeniclus, Bruant des roseaux, Reed Bunting) naast de Starrevaarthut.

Havik041114A

Havik041114B
Een havik (Accipiter gentilis, Autour des palombes, Northern Goshawk) kwam vanmiddag jagen
op de Vogelplas, maar wist geen prooi te slaan. Hij heeft nog een tijdje in een boom zitten kijken.