140322 Zeventienduizend

140322 Zeventienduizend

Winterkoning170314
Dit is de winterkoning (Troglodytes troglodytes, Troglodyte mignon, Wren)
die gisteren en vandaag druk bezig was een nestje in onze tuin te bouwen.

Op zaterdag maak ik meestal geen Vogeldagboek, het is een 'rommeldag' en ik doe rustig aan.
Omdat er leuke berichten zijn, toch maar achter de computer gaan zitten.
Mooi nieuws is dat de winterkoning die al dagenlang in onze tuin scharrelt,
in een klein nestkastje aan de voorzijde twijgjes naar binnen brengt.

Dat zegt nog niet veel, want de koningen bouwen altijd een handvol ruwe nesten.
Als de koningin arriveert, dan laat hij al zijn paleisjes zien en maakt zij een keuze.
Dat nestje wordt gestoffeerd en daar komen de eieren in, hopelijk in onze tuin.
De andere nesten worden als slaapplaats gebruikt. We zullen het spoedig weten.

Ook goed nieuws is dat zich vanmiddag de 17.000ste lezer heeft ingeschreven
voor de (gratis) toezending twee- à driemaal per week van Vogeldagboek. Welkom!
Ik weet niet wie het is, heb dat niet gecontroleerd. Bij 17.500 moeten we maar weer eens
een 'feestje' gaan bouwen en uitgevers vragen wat boeken voor lezers beschikbaar te stellen.

Kraamwebspin090314
Vorige week in de zonnige tuin deze kraamwebspin (Pisaura mirabilis, Pisaure admirable,
Nursery Web Spider). Andere namen voor deze spin zijn prachtspin en grote wolfspin.

Rietkruisspin150314
Bij het uitpluizen van lisdodden onlangs om de rupsen van het lisdoddeveertje te zoeken,
kroop ineens deze rietkruisspin (Larinioides cornutus, Épeire des roseaux, Furrow Spider)
uit het pluis. Heb hem even in een limonadeglas gezet om een foto te maken.

Elzenhaantje150314
Ook in het pluis dit elzenhaantje (Agelastica alni, Galéruque de l'aulne, Alder Leaf Beetle).

Pijlstaart170314A.jpg
Pijlstaart (Anas acuta, Canard pilet, Pintail; male) laat zien waarom hij pijlstaart heet. Starrevaart maandag.

Kramsvogel210314
De laatste kramsvogels (Turdus pilaris, Grive litorne, Fieldfare) zijn nu nog te zien.
Deze zat gisteren met drie andere in Stompwijk. Spoedig (ver)trekken ze naar hun broedgebied.