Extremadura

Extremadura.jpg

Schrijver
Dick Hilbers

Uitgave
KNNV Uitgeverij, tweede druk, 2011
i.s.m. Crossbill Guides Foundation
en Wild Guides
224 pagina’s, 15 x 21 cm
ISBN 978 90 5011 381 6
€ 24,95

Vierde geheel herziene druk 2019
288 pagina’s
ISBN 978 94 91648 182
€ 28,95

Extremadura

Spain

In de befaamde reeks Crossbill Guides is recent de tweede, herziene en aangevulde druk van het deel over de Extremadura in Spanje uitgekomen. Omdat de eerste druk nog niet in Vogeldagboek besproken is, maken we hierbij deze omissie goed.

Ook dit deel van de Engelstalige serie natuurreisboeken van de non-profit organisatie Crossbill Guides Foundation is een prachtige uitgave.

Het zijn gidsen die je aanschaft om tijdens vakanties nieuwe, mooie gebieden te ontdekken, met de nadruk op de plaatselijk aanwezige flora en fauna. Ieder deel start met een beschrijving van de ecologie van de streek. Het is duidelijk de bedoeling van de schrijver dat je het beschreven gebied eerst leert begrijpen voordat je in het praktische deel krijgt uitgelegd waar zich de mooiste plekjes bevinden en welke flora en fauna je daar kunt verwachten.

Wandelen, fietsen of met de auto door die omgeving rijden krijgt op die manier een enorme meerwaarde. Je begrijpt hoe het gebied ontstaan is, wat de bijzonderheden zijn (bodemgesteldheid, droog of juist nat, klimaat, begroeiing, menselijke invloed enz.). Daardoor ga je met een andere blik van de natuur genieten. Je begrijpt waarom de bijzondere planten- en dierensoorten (met veel nadruk op de vogels!) juist dáár voorkomen. En dat alles beschreven op een bijzonder pakkende en informatieve manier.

Terug naar dit specifieke deel uit de reeks. De Extremadura, een wild, afgelegen natuurgebied in Zuidwest-Spanje, kenmerkt zich door uitgestrekte graslanden, dichte bergbossen, bloemrijke beekdalen en dramatische rotswanden. Een desolaat gebied, niet erg centraal gelegen en mede daarom ‘vergeten’ door de vooruitgang. En dat is juist een geluk geweest voor de talrijke natuurwaarden in dit prachtige, vreemde gebied.

Ik volsta met het opnoemen van een aantal bijzondere vogelsoorten die in de Extremadura waar te nemen zijn: rosse waaierstaart, grote en kleine trap, kuifkoekoek, Spaanse keizerarend, purperkoet, kleine torenvalk, blauwe ekster, zwart- en witbuikzandhoen en blonde tapuit. Nu krijgt in ieder geval elke vogelaar spontaan zin om af te reizen… Vergeet dan niet om vooraf even deze gids aan te schaffen!

Ronald Klingers, 27 juni 2011