Birdpix 7

Birdpix7.jpg


Eindredactie

Daan Schoonhoven

Ontwerp en vormgeving
Arno ten Hoeve

Uitgave
Birdpix.nl 2011
156 pag´s, 23 x 23 cm, harde omslag
ISBN 978 90 79588 04 6
€ 24,90

Verkrijgbaar in de boekhandel
en te bestellen via de website van Birdpix

 

Birdpix 7
de 77 meest fotogenieke vogels van Nederland

Fotoapparatuur wordt steeds beter, het aantal fotografen neemt steeds toe (alleen al bij Birdpix 6775 geregistreerde plaatjesmakers!), de technieken en de hulpmiddelen als autostatieven, schuilhutjes e.d. worden steeds geavanceerder. Al met al kan de redactie van het Birdpix-jaarboek kiezen uit een steeds groter aantal foto’s die van een steeds hogere kwaliteit zijn.

In Birdpix 7 is dat goed te zien. Er staan foto’s in die je vol bewondering bekijkt: wat scherp (vooral daarin zie je de laatste jaren een sterke verbetering), wat een actie vaak ook, er valt op de meeste foto’s iets te zien, iets te beleven. Opvallend is dat op de meeste foto’s een vage, egale achtergrond is te zien waardoor de onderwerpen als het ware ‘vrijstaand’ op de foto komen. Het is een kunst om rommelige achtergronden te vermijden, maar meestal krijg je de kans niet om in een goede positie te gaan staan.

Het thema van dit boek is ‘de fotogeniekste vogels’ van Nederland. Wat mij betreft mag de redactie, die toch voldoende aanbod zal hebben, zich inderdaad beperken tot foto’s die in Nederland (en België) zijn gemaakt. De ijsvogel met zijn kleurenpracht en die redelijk gemakkelijk te fotograferen is op (geplaatste) stokken staat bovenaan in de top-10. De roerdomp, mijn favoriet, staat niet op dat lijstje, maar het is dan ook geen vogel die je gemakkelijk te zien krijgt.

Ik blijf me verzetten tegen allerlei handigheidjes die worden toegepast om vogels te fotograferen, Daarbij gaat het niet om het belang van de vogel maar om dat van de fotograaf. Het afspelen van geluid is verwerpelijk en wettelijk verboden, het achter vogels aanzitten is verstorend (ik krijg regelmatig berichten dat fotografen vogels geen rust gunnen, zoals bijv. de kuifkoekoek in Wassenaar die van boom naar boom werd opgejaagd), het voeren van vogels om ze te lokken is vooral in de broedtijd uit den boze enz.

Maar dit zijn uitzonderingen (hoop ik…). De meeste foto’s zijn ongetwijfeld met veel zorg voor de vogels en de omgeving gemaakt. Met dit positieve gevoel heb ik Birdpix 7 bekeken en gelezen. Het is een prachtig, biologisch verantwoord gemaakt, boek geworden met zeventig geweldige foto´s die technisch heel mooi zijn afgedrukt. Een topprestatie van de vele Birdpixfotografen.


AdG, 22 februari 2011