Birdpix 6

 

Birdpix6.jpg

Eindredactie
Daan Schoonhoven

Uitgave
Birdpix.nl 2010
158 pagina’s, 23 x 23 cm, harde omslag
ISBN 978 90 79588 03 9
€ 29,95 

Birdpix 6

Vogels en hun leefgebied – 88 tips voor vogelgebieden

Het nieuwste boek met topfoto’s van de website birdpix.nl vind ik het mooiste. In deel 6 wordt verder afstand genomen van de wat geforceerde portrettengalerij uit de eerste delen en speelt de omgeving waarin de vogel zich beweegt een grote(re) rol. De landschapsfoto met grutto op de cover bewijst dat.

Die aanpak levert een heleboel fraaie foto’s op, vol dynamiek (zoals bruine kiekendief die tureluur heeft geslagen of slechtvalk die een torenvalk plukt), gevoel (juveniele kleine karekieten, jonge grutto) en
pure schoonheid (steltkluut tussen poten flamingo, sperwer tegen kleurrijke achtergrond, steenuil in boom). Vrijwel alle foto’s zijn beauty’s.

Bij de foto’s geven de vijftig fotografen een korte toelichting over de omstandigheden waaronder zij de foto hebben gemaakt. De gegevens over gebruikt(e) camera, objectief, camera-instellingen zoals sluitertijd en diafragma zijn leerzaam.

Als rode draad door het boek loopt een korte beschrijving van 88 gebieden waar het goed fotograferen is en waar de meeste foto’s van Birdpix 6 zijn gemaakt.

AdG, 20 juli 2010