Schelpen van de Waddeneilanden

Schelpen van de Waddeneilanden

Gids van de schelpen en weekdieren van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog

Auteurs

R.H. de Bruyne en Th.W. de Boer

Uitgave

Fontaine Uitgevers, ‘s-Graveland

2008, 360 pagina’s

17 x 24,5 cm, harde omslag

ISBN 978 90 5956 255 4

Prijs

€ 29,90

Schelpen_Waddeneilanden

BESPREKING

Twee bezielde weekdierkundigen hebben een compleet overzicht samengesteld van alle ca. 280 zeemollusken die op en bij onze Waddeneilanden te vinden zijn of waren. Het gaat om keverslakken, (huisjes)slakken, longslakken, naaktslakken, inktvissen, tweekleppigen en olifantstandjes. Met uitgebreide beschrijvingen van de locaties (ook kaarten), waar je de meeste kans hebt om ze te vinden en veel foto’s en tekeningen.

De soortbeschrijvingen beslaan begrijpelijkerwijs het grootste deel van het boek, maar de inleidende hoofdstukken mogen niet overgeslagen worden. Daarin wordt o.m. uitgelegd hoe lastig het is aangespoelde oude en fossiele schelpen te dateren. Verder een algemeen en boeiend hoofdstuk over de kenmerken van weekdieren. Mollusken vormen met ruim honderdduizend soorten, op de insecten na de grootste diergroep op onze aarde.

De molluskenfauna van de Waddeneilanden is zeer gevarieerd en verschilt vaak per eiland, en dan ook nog wat aan de kant van het wad en van de (Noord)zee te vinden is. Ook wordt veel aandacht besteed aan het verzamelen en het bewaren van schelpen. Daarbij wordt een voorzichtig maar terecht vingertje opgestoken om te waarschuwen voor schade aan de natuur.

In een dergelijk volledig naslagwerk ontbreken uiteraard niet een uitgebreide literatuurverwijzing, een verklarende woordenlijst en een lijst met Nederlandse en wetenschappelijke namen van de mollusken, inclusief synoniemen.

SAMENVATTING

Een zeer rijk geëllustreerd boek met een compleet overzicht van alle mariene weekdieren van onze Waddeneilanden. Met interessante inleidingen over de mollusken, hun vindplaatsen, de verschillen per eiland en over het verzamelen van schelpen.

8 september 2008