De Nederlandse Zoetwatermollusken

De Nederlandse Zoetwatermollusken

Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water

Schrijvers

E. Gittenberger, A.W. Janssen, W.J. Kuijper, T. Meijer, G. van der Velde en J.N. de Vries

Illustraties

G.A. Peeters

Uitgave

Naturalis, Leiden; KNNV, Zeist en EIS-Nederland, Leiden

2004, 292 pagina’s

23,5 x 30,5 cm, harde omslag

ISBN 90 5011 201 3

Prijs

€ 49,95

De Nederlandse Zoetwatermollusken

BESPREKING

Het is een bekend verschijnsel: als je je in een bepaald onderwerp verdiept, kom je meer over dat onderwerp te weten maar neemt het aantal vragen ook toe. Dat gevoel kreeg ik (weer eens) na een vrij nauwkeurige lezing van de enigszins gewijzigde heruitgave van De Nederlandse Zoetwatermollusken, deel 2 uit de prachtige serie standaardwerken Nederlandse Fauna.

Zoals alle boeken in deze reeks worden de dieren uitputtend besproken, het is echt voer voor specialisten. Ons land telt relatief veel zoetwaterweekdieren door de rijke verscheidenheid aan zoet water zoals in poelen, sloten, beken, rivieren en grote meren. Tachtig soorten in ons land, 50 slakken en 29 mossels.

Dat lijkt allemaal overzichtelijk, maar als je de inleiding leest, blijkt dat er nog heel veel onduidelijk is. Diverse malacologen (weekdierkundigen) hanteren verschillende benamingen. Daarom is aan deze editie aan tabel toegevoegd waarin die verschillen naast elkaar worden gezet.

Niet alleen is er flinke verwarring over namen, maar ook is nog lang niet alles duidelijk over het voorkomen van (zeldzame) soorten in ons land, met name over ‘moeilijke’ poel- en posthoornslakken.

In de inleidende hoofdstukken wordt uitvoerig ingegaan op de bouw van weekdieren, op (de moeilijkheden over) de naamgeving, over oecologie en verspreiding, over bescherming en beheer, over (de ethiek van) het verzamelen en bewaren van mollusken en op de determinatie ervan.

Alle in ons land voorkomende soorten worden uitvoerig besproken. Ook is er veel aandacht voor ‘uitgestorven’, fossiele soorten. Het is een vakboek, het gaat tot in de details; tegelijk naar een muziekje luisteren en het boek doornemen lukte me echt niet! Geen determinatieboek om in het veld mee te nemen, maar een gedegen studiewerk. Over een onderwerp dat nog lang niet ‘af’ blijkt te zijn, er is nog veel onderzoek nodig naar onze mollusken.

SAMENVATTING

Het standaardwerk De Nederlandse Zoetwatermollusken is, met een aantal wijzigingen, opnieuw uitgegeven. Dit deel 2 uit de mooie serie Nederlandse Fauna is onmisbaar voor geënteresseerden in een boek met diepgang over de weekdieren die in onze zoete wateren voorkomen.

24 januari 2005